Akties!

Project Janine Klappe in Ghana
Janine Klappe is begin november 2011 voor 3,5 maand naar Ghana vertrokken. Ze werkt daar op vrijwillige basis als verpleegkundige in een ziekenhuis in Kumasi. Zij zal ons de komende maanden op de hoogte houden van haar belevenissen.
Een verzameling van berichten die inmiddels ook elders staan kunt u hier vinden.

Heeft u nog wat tijd over?

Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam!
De parochie maakt veel gebruik van vrijwilligers.
Er zijn een heleboel taken die verdeeld moeten worden. Sommige taken zijn groot, andere klein. In alle organisatie-lagen van de parochie zijn mensen nodig.
Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam! Wat je leert in het vrijwilligerswerk kun je vaak later in andere organisaties of je werk weer gebruiken.
Heb je nog wat tijd en energie over? Kom eens vrijblijvend informeren of er een leuke taak voor je ligt.

We hebben uw geld nodig!

Aktie Restauratie Kerkhofkapel
Voor meer informatie verwijs ik naar de speciale pagina over de restauratie van de Kerkhofkapel.

Aktie Restauratie Buitenkerk
Voor meer informatie verwijs ik naar de speciale pagina over de restauratie van de Buitenkerk.

Aktie Kerkbalans
Kerkbalans Elk jaar in januari wordt de aktie Kerkbalans gehouden. Ook onze parochie doet daaraan mee.
Voor meer informatie verwijs ik naar de speciale pagina over Aktie Kerkbalans.

Algemeen

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. De parochie maakt gebruik van een groot gebouw uit de middeleeuwen. In dat gebouw staan en hangen prachtige voorwerpen. Tijdens koude perioden staat de verwarming aan.
Naast de kerk staat een parochiecentrum. Ook daar staat 's winters de verwarming aan.
Zowel het oude als het relatief nieuwe gebouw hebben wel voortdurend onderhoud nodig.
Om dit alles draaiende te houden wordt heel veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Toch zijn er ook enkele betaalde krachten nodig.

In de begroting wordt elk jaar rekening gehouden met heel veel kosten. Toch kunnen er af en toe situaties zijn waarbij een extra financiële ondersteuning welkom is. Dan worden vele enthousiaste mensen aan het werk gezet om een inzamelingsaktie te houden.

Een ander type akties dat hier ook een plaatsje kan vinden zijn de oproepen voor nieuwe vrijwilligers.

Terug naar boven


Oude akties
Onderstaande akties zijn afgesloten.

november 2001 t/m januari 2002:
Een nieuwe Kerstgroep
De Kerstgroep die nu ruim tien jaar aan het eind van het jaar in de kerk heeft gestaan is versleten. Bij de speurtocht naar een nieuwe Kerstgroep is het oog gevallen op een prachtige groep, gemaakt door een kunstenaar. De beelden kunnen alleen aangeschaft worden door een aktie te houden.
Meer informatie over de Kerstgroep-aktie.