Op weg naar de Kerststal
- aktie voor een nieuwe kerstgroep -

Kamelendrijver Kerstmis, het geboortefeest van Jezus, is weer voorbij. Voor velen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De kerken stromen weer vol.
Mede dankzij de sfeervolle vormgeving van het kerstfeest worden wij gevoelig geraakt door de kerstboodschap:

dat God zich in Jezus heeft laten zien;
dat Hij ons ter harte gaat;
dat wij geroepen zijn tot liefde en vrede, ook al lukt het ons-mensen niet altijd;
Kerstmis doet ons niet alleen verlangen naar vrede op aarde, maar doet ons er ook aan werken.

Een mooie kerststal thuis en in de kerk helpt er aan mee om die boodschap en dat verlangen in ons levend te houden. Een kerststal is een aansprekende uitbeelding van die boodschap:

Onze vorige kerststal --eigenhandig door parochianen gemaakt-- heeft jarenlang zeer goed dienst gedaan, maar was heel kwetsbaar geworden.
Er is nu een nieuwe gevonden, door de Brabantse kunstenaar An Bakker-van Stiphout gemaakt, waar we heel trots op mogen zijn, passend bij onze mooie kerk. Een soortgelijke kerststal van haar staat in de St.Jan in Den Bosch. Een kunstwerk is nooit goedkoop, maar voor iets moois heb je toch iets over? Vandaar dat we voor deze kerststal aktie zijn gaan voeren: om zo aan het benodigde bedrag --vijfentwintig duizend gulden-- te komen.

Kamelendrijver

Al deze kerstfiguren samen willen ons gevoelig maken voor de bovengenoemde kerstboodschap, zonder woorden, maar heel aansprekend.

Helpt U er aan mee dat ze kunnen komen?
Ze zijn onderweg!! Zijn ze bij ons welkom??

De financiële actie voor de nieuwe kerststal
De nieuwe kerststal is niet goedkoop. Om deze reden doen we een beroep op alle parochianen om een steentje bij te dragen. Wanneer we hiermee uiteindelijk de financiering rond krijgen, kunnen we samen als parochie trots zijn op de nieuwe kerststal.
U kunt als parochiaan op allerlei manieren meedoen. De parochianen worden via het Parochieblad uitvoeriger geïnformeerd. De belangrijkste onderdelen van de aktie:

Muntenaktie
Wij spreken de hoop uit op uw steun te mogen rekenen.

Het aktiecomité "de nieuwe kerststal"

De stal bekijken?
De nieuwe kerststal zal vanaf zondagavond 23 december in onze kerk te zien zijn.
Tussen Kerst en Nieuwjaar zal de kerk op een aantal tijden open zijn, zodat ook de andere mensen uit Kampen en omstreken een bezoek kunnen brengen aan onze kerststal. De extra-openingstijden van de kerk zijn: Tweede Kerstdag van 13:00 tot 16:00 uur en 27 en 28 december van 14:30 tot 16:00 uur.


Resultaten

0 ƒ 25.000
1 2 3 4 5 6 7 + 8 ?

1. De PRAAT- en BREIGROEP
heeft uit opbrengsten van een eerdere verkoopaktie en bingo-avond ƒ 2.000,- geschonken. Heel hartelijk dank.

2. De Evenementen-commissie van de Buitenkerk
heeft uit opbrengsten van kerkverhuur voor concerten (bestemd voor bijzondere projekten) ƒ 8.000,- geschonken.

3. De extra collecte op 8 en 9 december
voor de nieuwe kerststal heeft ƒ 1.704,15 opgebracht.

4. De Muntenbus voor de nieuwe kerststal
Het begin is er. In de bus zat ƒ 135,80 na het weekeinde van 8/9 december. In het weekeinde van 15/16 december kwam daar nog eens ƒ 221,00 bij.
Tot Eerste Kerstdag is daar nog eens ƒ 461,20 bijgekomen en daarna tot 31 december nog eens ƒ 133,36.
De muntenbus is de hele advent-periode nog blijven staan. Ook daarna is de muntenbus in de buurt van de kerststal blijven staan.

5. Een gift van ƒ 500,-.
Dit is een deel van de opbrengst van de collecte die bij het Kerstconcert is gehouden.

6. De deurcollecte bij Kerstvieringen
heeft het mooie bedrag van ƒ 1.084,70 opgebracht.

7. De Stichting R.K. Wezen heeft een bijdrage gegeven.

8. Het bedrijfsleven heeft ook flink bijgedragen. - C1000 Van Mierlo- Schouten Landbouwwerktuigen- Vermeer Staalconstructies- Vertrekpunt Alferink

?.
Dit deel zal over enige tijd worden ingevuld met de opbrengsten uit de verschillende onderdelen van de aktie.


Een droom werd werkelijkheid (publicatie: 11-01-2002)
Wij hebben de Kerstdagen alweer achter ons gelaten en ook de drie koningen hebben de stal inmiddels met een bezoek vereerd. Daarom is het nu tijd om onze grote waardering uit te spreken voor de wijze waarop wij met elkaar de prachtige nieuwe kerstgroep hebben weten te realiseren.
Vorig jaar zomer werd er gesproken over een mogelijke nieuwe kerstgroep. Een aantal parochianen, dat in het verleden altijd voor de kerstgroep zorgde, vond dat wij eigenlijk aan een nieuwe groep toe waren. En binnen een halfjaar werd deze droom werkelijkheid en hebben we een beeldengroep waar we met elkaar best trots op mogen zijn.
Graag willen wij u dan ook bedanken voor uw bijdragen via de collecten, via de bus bij de kerststal, maar ook via de rekening van de Evenementencommissie. Daarnaast is de financiering mede rondgekomen door bijdragen van de Brei- en Praatgroep, het Buitenkerkkoor, Stichting R.K. Wezen en de Evenementencommissie.
Ook het bedrijfsleven heeft zich niet onbetuigd gelaten en wij willen hen dan ook met name noemen: C1000 Van Mierlo, Schouten Landbouwwerktuigen, Vermeer Staalconstructies en Vertrekpunt Alferink.
Totaal is er ƒ 22.316,36 bijeengebracht.
Als parochie hebben we zo in verbondenheid met elkaar kans gezien een wens in vervulling te laten gaan.
Tot slot willen wij enkele namen noemen van mensen die zich speciaal voor de kerststal hebben ingezet: Bernard Diender en Jurry Weijmer, die de stal hebben gemaakt, Joop Strikkers en Rene Diender, die hebben meegewerkt aan de entourage, en dit alles onder de bezielende leiding van Lex Strikkers.
Nogmaals: Allen hartelijk dank!

Het Parochiebestuur