Dienstverlenende organisaties


Toerusting en ondersteuning

Pastorale School Salland
De Pastorale School Salland is een van de pastorale scholen in het Aartsbisdom Utrecht. De opleiding heeft tot doel het vormen en toerusten van vrijwilligers die hun krachten willen inzetten voor de kerkelijke organisatie en voor het pastoraat, of voor hen die hun eigen geloofsvorming willen verdiepen.
De pastorale school is onderdeel van het dekenaal centrum.

Coördinator

De heer drs. M.J. Brinkhuis
Burg. van Roijensingel 7, 8011 CS Zwolle
Telefoon(038) 423 35 81
Fax(038) 423 26 71

Dienstverlening Dekenaat IJssellanden
Dekenaat IJsselland Bij de beschrijving van het Dekenaat IJsselland is aangegeven dat een van de belangrijkste taken van het dekenaat is de dienstverlening aan de parochies. Voor vier werkvelden is deze dienstverlening nader benoemd:
Jongerenpastoraat
Diaconie
Parochie-catechese
Kerkelijk opbouwwerk

Kantooradres

Burg. van Roijensingel 7, 8011 CS Zwolle
Telefoon(038) 423 35 81
Fax(038) 423 26 71

Alle dekenaten binnen het bisdom Utrecht zijn opgeheven. Onze parochie valt nu onder het vicariaat Deventer.

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel
Site van het KCWO Het K.C.W.O. begeleidt de vrijwilligers in hun groepsvorming, identiteitsontwikkeling, organisatie en gefaseerde aanpak van projectmatige activiteiten. In onze parochie zijn er contacten met 'Kerk in de Samenleving'.

Terug naar boven


Congregatie Zusters van Liefde van Tilburg

Klooster:
In 2011 zijn de laatste twee zusters vertrokken naar Raalte. Het klooster in Kampen is opgeheven.

Informatie op het internet over de orde en de zusters:

http://www.sistersofcharity.net/

Terug naar boven


R.K. Scholen

Bestuur

Stichting Christophorus voor katholiek onderwijs in de Noordoostpolder e.o.

Schoolcommissie scholen Kampen

Dhr. P.G.J.M. Kalter


Dr. Schaepman school

Triangel 22, 8265 RG Kampen
Telefoon: (038) 331 46 24

homepage

http://www.drschaepmanschool.nl

Directeur

De heer A.B.F. Braakhuis
lbraakhuis@drschaepmanschool.nl


Mgr. Zwijsen school

Oudestraat 244, 8261 CB Kampen
Telefoon: (038) 331 47 22

homepage

http://www.zwijsenschool.nl

Directeur

De heer P.J. Krijgsman
info@zwijsenschool.nl

Terug naar boven


Begrafenisondernemingen
Er zijn meerdere begrafenisondernemingen o.a.

 
Fa. Th. Goosen & Zn., Spoorkade 32, 8267 AA Kampen
Telefoon: (038) 332 99 69, b.g.g. (06) 22 11 20 85
 
Fa. H. Bottenberg, Koekoeksweg 5, 8271 PC IJsselmuiden
Telefoon: (038) 333 33 23, b.g.g. (06) 41 25 66 62

Terug naar boven


R.K. Instellingen en organisaties

Vrouwenorganisaties

Katholiek Vrouwengilde

R.K. Vrouwenbond

Jongerenvereniging

Scoutinggroep Martin Gasman

Ouderenorganisatie

Katholieke Bond van Ouderen

Muziekvereniging

R.K. Opera- en Operettevereniging St. Caecilia

Welzijnsorganisaties

De Zonnebloem Kampen Noord
De Zonnebloem Kampen Zuid

Bedevaart Kevelaar

Terug naar boven


Vertegenwoordigingen in andere organisaties

Platform Arme Kant van Kampen

Icare thuiszorg

Stichting R.K. Wezen

Omroepstichting IJsselmond

Omroep IJsselmond Omroep IJsselmond De "Omroepstichting IJsselmond" verzorgt op zondagmorgen van 9:00 uur tot 12:00 uur een kerkelijk programma op de lokale radio. Elke zondag is er een ander kerkgenootschap dat dit programma verzorgt. Een vast onderdeel van dit programma is het live uitzenden van de kerkdienst van het organiserende kerkgenootschap. De werkgroep "Redactie R.K. Uitzendingen" is verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het programma als onze parochie aan de beurt is om de uitzending te verzorgen.
De omroepstichting is via de ether te beluisteren op 106.4 FM, en in Kampen en IJsselmuiden via de kabel op 104.5 FM.
Voor reakties tijdens de uitzending kunt u bellen met de studio op telefoonnummer (038)3322088.

Stichting Algemene Armenstaat

De stichting Algemene Armenstaat vormt een instelling van weldadigheid met als doel de huisvesting van bejaarden en het financieel ondersteunen van rechtspersonen en instellingen werkzaam op het gebied van bejaardenhuisvesting en -zorg.
De stichting wordt bestuurd door een college van regenten, dat benoemd wordt door de gemeenteraad.

Terug naar boven


Voor actuele naam- en adresgegevens van de contactpersoon van de betreffende vermeldingen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.