MINI-EXPOSITIE IN BUITENKERK
 
In het kader van de openstelling van de R.K. Buitenkerk te Kampen gedurende de zomermaanden, is in het gebouw een mini-expositie ingericht onder de titel 'Liturgie in woord en zang'. Op deze expositie worden liturgische boeken en borden, maar ook zangboeken getoond, allen daterend van voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en uit het bezit van de parochie.
 
De katholieke mis of liturgie kent al eeuwen lang een vaste opbouw van gebeden, lezingen, preek, gezangen en ritueel, rond de twee hoofdbestanddelen, de dienst van het Woord en de Dienst van de Tafel.
 
In vroeger tijden stonden voor de gebeden, lezingen en gezangen de voorgangers en het zangkoor verschillende boekwerken ten dienste, zoals bijvoorbeeld missaal, evangelarium en lectionarium, canonborden en gezangboeken in verschillende vormen. De voertaal tijdens de mis was eeuwen lang Latijn, zodat de teksten en gezangen in deze boeken ook in het Latijn waren opgenomen.
 
Zo worden een aantal fraaie missalen, waarin alle liturgische teksten voor het gehele kerkelijke jaar zijn gebundeld, getoond. Topstuk daarbij is een in 1863 geschonken exemplaar, waarvan de band is voorzien van fraai zilverbeslag. Ook te zien zijn een tweetal gradualen, (o.a. een exemplaar uit ca. 1750), waarin alle vaste en wisselende gezangen voor de viering van de eucharistie zijn opgenomen. Verder zijn verschillende lectionaria, waarin lezingen zijn gebundeld en canonborden aanwezig. Dergelijke borden bevatten teksten met enige vaste gebeden die de priester tijdens het opdragen van de mis moeilijk kon aflezen uit het missaal. Zeer bijzonder zijn de twee 15e eeuwse getijdenboeken die de parochie bezit en die voor het eerst sinds jaren weer tentoongesteld worden. Deze handschriften met gebeden die op bepaalde uren (tijden) verdeeld over het etmaal, met name door religieuzen gebeden moesten worden, bevatten fraaie, deels met bladgoud versierde initialen.
 
De expositie is tot met 10 september 2005 te zien gedurende de openingsuren van de Buitenkerk: ma en za 13.00-16.30 u en di-vr 10.30-16.30 uur
  
In de zomermaanden is de kerk open voor bezoekers. Zie ook bij "Openstelling kerkgebouw"
Naast de mini-expositie kunnen dan ook de verschillende inventarisstukken worden bekeken. Als hulpmiddel hiervoor liggen bij de ingang (gratis) folders in vijf talen.
Het is ook mogelijk om een kaarsje op te steken bij het beeld van Maria of even tot rust komen met een gebed.

 
In het programma "Hoogtij" van RTV-oost op zondag 7 augustus 2005 is de mini-expositie besproken. De presentator Gerard Wessels heeft met archivaris Theo van Mierlo een gesprek gehad waarbij diverse stukken aan de orde zijn gekomen.
Meer informatie over het programma "Hoogtij" is te vinden op de site: www.hoogtij.tk
De aflevering waarin het gesprek is uitgezonden is hier te vinden (7-augustus-2005, ongeveer van 08:03:00 tot 08:11:30).