Kerkenpad IJsseldelta 2007Terug naar begin van pagina

ZATERDAG 23 JUNI - 150 JAAR PAROCHIES - EEN KERKENPAD
Het is alweer ruim een jaar geleden dat ons parochieverband IJsseldelta werd opgericht. Toen markeerden wij dat met een bijzonder, gezamenlijk parochieblad én een gezamenlijke viering in de Verrijzeniskerk.
Met één stuurgroep en één pastoraal team voor de acht kerklocaties is de samenwerking goed op gang gekomen. Reden voor iets feestelijks. In een speciale editie van het parochieblad informeren we u er graag over. (Op deze pagina wordt een deel van de informatie uit het parochieblad weergegeven.)
We combineren ons feest met de viering van '150 jaar parochies' in ons bisdom. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in ons land hersteld en 4 jaar later werden de parochies weer officieel ingesteld. In het parochieblad staat een artikel van drs. A. Bootsma over dit onderwerp.
Ook vindt u daarin van iedere parochie/kerklocatie uit ons parochieverband een korte schets van de historische ontwikkelingen van de kerk. Deze bijdragen werden door de parochies en locaties zelf aangeleverd.
 
Hoe gaan we vieren? We houden OPEN HUIS!
Op zaterdag 23 juni zijn alle kerken van het parochieverband én de kerk van het rectoraat Thomas van Aquino te Zwolle voor een deel van de dag open ter bezichtiging.
In de kerken zijn rondleidingen en andere activiteiten. U vindt daarvan ook een overzicht op deze pagina. De uitdaging is om per fiets alle negen kerklocaties aan te doen. Dat zal alleen de die-hards lukken. We hebben voor hen een fietsroute opgenomen (die u natuurlijk ook gedeeltelijk kunt rijden), maar u treft ook een autoroute aan.
Uiteindelijk hopen we u allen om 19.00 uur in de Buitenkerk in Kampen te treffen voor een feestelijke Eucharistieviering. Het gehele pastorale team zal voorgaan, koorleden uit alle kerklocaties zullen meezingen, acolieten en misdienaars van de acht kerklocaties zullen assisteren. Het dagprogramma van Kampen is zo samengesteld dat u tot aan de viering in Kampen kunt verpozen.
Tijdens de dag is in alle kerken koffie en thee en limonade voorhanden, u kunt overal lunchen en deelnemen aan een middaggebed om 12.00 uur.
 
We nodigen u en jullie uit om op weg te gaan. Trek erop uit, ga eens kijken op die misschien nog onbekende kerkplekken. 'Hij ging van stad tot stad' zingt een lied. Wij mogen Hem op 23 juni volgen en laten zien hoe levend onze katholieke kerken in IJsseldelta zijn. Welkom in Hattemerbroek, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt en Zwolle (Herfte-Wythmen).
 
Namens de Stuurgroep en het pastoraal team van parochieverband IJsseldelta,
 
Pastor Marie-José Dusseldorp, teamleidster.


Terug naar begin van pagina

DE NEGEN KERKEN VAN HET KERKENPAD
Hieronder staat het adres van elk van de deelnemende kerken aan het Kerkenpad op 23 juni 2007. De volgorde waarin de kerken in dit overzicht zijn geplaatst komt overeen met de volgorde van de kerken in de fiets- en autoroute, die u in het speciale parochieblad aantreft. Als afsluiting van de dag is de viering in de Buitenkerk in Kampen; iets om rekening mee te houden bij het bepalen van uw eigen dagindeling.
O.L. Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen R.K. Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in IJsselmuiden O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek Verrijzeniskerk in Zwolle St. Stephanuskerk in Hasselt Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
Wijs of klik op een vierkantje om de naam van de kerk te zien
   
Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid
Ministerlaan 203 - 8014 XE Zwolle
   
Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle
Assendorperstraat 29 - 8012 DE Zwolle
   
Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle
Ossenmarkt 40/41 - 8011 MS Zwolle
   
O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek
Zuiderzeestraatweg 9 - 8051 SL Hattem
   
O.L. Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen
Buitennieuwstraat 101 - 8261 AT Kampen
   
R.K. Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in IJsselmuiden
Oosterholtseweg 2 - 8271 PT IJsselmuiden
   
St. Stephanuskerk in Hasselt
Eiland 22 - 8061 HT Hasselt
   
Verrijzeniskerk in Zwolle
Bachlaan 148 - 8031 HL Zwolle
   
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
Valkenbergweg 26 - 8026 RK Zwolle


Terug naar begin van pagina

WAT IS ER TIJDENS HET KERKENPAD TE DOEN ?
  
Tijd

Activiteit

Programma Sint Jozefkerk in Zwolle
  10.00-15.00 uur Kerk open voor bezichtiging. Er is een doorlopende tentoonstelling van kerkschatten en een fotografisch overzicht van de bouw van de nieuwe kerk in Zwolle-Zuid. Koffie, thee en frisdrank staan klaar.
  10.00 uur Rondleiding.
  11.00 uur Orgelconcert door Sebastiaan Vroom, onze jongste organist.
  12.00 uur Middaggebed en lunch.
  13.00-14.30 uur Disco 'House of Jo'.
  13.30 uur Rondleiding.
  15.00 uur Einde openstelling kerkgebouw in verband met viering Wereldwijde Kerk van God.
 
Programma Dominicanenkerk en -klooster in Zwolle
  10.00-14.00 uur Kerk en klooster open voor bezichtiging.
(Het is ook mogelijk om een rondleiding te krijgen)
 
Programma O.L. Vrouwebasiliek in Zwolle
  11.00-13.00 uur Kerk open voor bezichtiging. Ook kunt u de 'Peperbus' tijdens deze uren beklimmen.
  12.00 uur Middaggebed.
   
Helaas is de Basiliek 's middags niet toegankelijk vanwege een ander evenement.
 
Programma O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek
  10.00-16.00 uur Bezichtiging van de kerk.
  12.00 uur Middaggebed.
   
De kerk in Hattemerbroek wil een rustpunt zijn tijdens dit Kerkenpad. Er worden daarom geen bijzondere activiteiten georganiseerd.
 
Programma O.L. Vrouwe- of Buitenkerk Kampen
  10.00-18.00 uur Bezichtiging van de kerk, inclusief sacristie en parochiecentrum 'Het Klooster'.
In de kerk mini-exposities "Beelden in de kerk" en "Textiel in de kerk" en presentatie over de restauratie van de kerkhofkapel.
  12.00 uur Middaggebed.
  11.00-15.00 uur Op ieder heel uur bezichtiging van de gewelven (onder begeleiding).
(Max. 15 personen per keer; kinderen alleen onder begeleiding)
  15.45-16.30 uur Orgelconcert door de organist van de Buitenkerk, Ton van den Berg.
  17.00-17.45 uur Stadswandeling door religieus Kampen o.l.v. Theo van Mierlo.
  19.00 uur Feestelijke Eucharistieviering t.g.v. 1 jaar Parochieverband IJsseldelta.
Aansluitend: Koffie na de kerk.
   
De gehele dag (10.00-18.45 uur) is het naast de kerk gelegen parochiecentrum 'Het Klooster' geopend, alwaar tevens consumpties verkrijgbaar zijn. In het gebouw zijn enkele herinneringen te bewonderen aan de vroegere functie van het gebouw als klooster van de Zusters van Liefde van Tilburg. Vanaf het einde van de middag zijn er tevens broodjes en soep verkrijgbaar.
 
Programma O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk te IJsselmuiden
  10.00-16.00 uur Kerk open voor bezichtiging.
  10.30-11.30 uur Concert door J. 't Lam (trompet) en H. Rekveldt (orgel).
  12.00 uur Middaggebed.
  14.30-15.30 uur Concert door de Gregoriaanse Schola Cantorum Campensis onder leiding van mevrouw D. v.d. Berg-Krijger.
   
Koffie en thee zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar in parochiehuis de 'Vinkehorst' tegenover de kerk.
 
Programma Stephanuskerk in Hasselt
  10.00-16.00 uur Kerk open voor bezichtiging.
Er is een tentoonstelling over de historie van de Heilige Stede en de jaarlijkse bedevaart op Sacramentsdag.
  12.00 uur Middaggebed.
   
Er zijn ook routebeschrijvingen beschikbaar voor een stadswandeling door Hasselt.
Koffie, thee en fris zijn verkrijgbaar in het parochiezaaltje of bij mooi weer in de tuin.
 
Programma Verrijzeniskerk in Zwolle
  10.00-16.00 uur Kerk open voor bezichtiging.
Op ieder heel uur is er muziek in de kerk: koorzang, orgelspel, instrumentaal.
Voor de kinderen zijn er doorlopend activiteiten: speurtocht, spelletjes, knutselen.
Koffie, thee en limonade staan klaar.
  12.00 uur Middaggebed.
  13.00-14.00 uur Workshop 'Afrika: een spirituele spiegel ...'
   
'Afrika: een spirituele spiegel ...'
In Afrika lijden 25 miljoen mensen onder de HIV/AIDS-epidemie. Wat hebben zij ons te zeggen? Helpt onze mening, handtekening of collecte? Voor Christenen kan wellicht óók medemenselijkheid, gebed en een bezinning op ons eigen leven een invalshoek zijn. In deze workshop zoeken we met afbeeldingen en teksten uit Afrika naar de ontmoeting met Jezus Christus; 'Heer, wanneer hebben wij u gezien?'. De workshop wordt geleid door diaken Michael Buyckx.
(Bij voldoende belangstelling wordt de workshop tussen 14.00 en 15.00 uur herhaald)
 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
  10.00-12.00 uur Bezichtiging en rondleiding in en rondom kerk en kerkhof.
Labyrint in de tuin naast de kerk.
  10.00-11.30 uur Demonstratie symbolisch bloemversieren.
  12.00 uur Middaggebed.
  12.30-16.00 uur Bezichtiging en rondleiding in en rondom kerk en kerkhof.
Labyrint in de tuin naast de kerk.
   
Twee activiteiten in Herfte-Wythmen:
De bloemengroep laat u delen in het ontstaan van liturgisch verantwoorde bloemschikking voor het liturgisch centrum. Er staat in het weekend niet zomaar een bloemetje!
   
Ook heeft u in Wythmen de gelegenheid om (bij goed weer buiten) een labyrint te lopen. Pastor Dusseldorp en Ria Doornbusch hebben zich verdiept in het labyrint als geestelijke weg. Zij bieden u de mogelijkheid hiermee kennis te maken.
Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad, dat de loper langs een aantal wendingen, maar zonder zijpaden, naar het centrum voert én, over hetzelfde pad en toch weer heel anders, weer terug naar buiten. Veel mensen verwarren een labyrint met een doolhof. Dan mis je een belangrijk punt: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg! Er is namelijk maar één weg om te gaan, en dat is jouw weg. Een oude wijsheid zegt: de weg is het doel! Belangrijk is dat je in beweging blijft, op jouw weg, dan vind je hem.
In onze tijd is de belangstelling voor labyrinten groeiende. Een labyrint lopen kan een heel meditatieve manier zijn om je levensweg te gaan, met alle bochten en kronkels die daarin zitten. En vanaf het centrum weer teruggaand is er misschien vertrouwen gegroeid, dat jouw weg begaanbaar is. Voor veel mensen is het ook gewoon een heel leuke, spannende ontspanning. Kom het op 23 juni eens uitproberen, in Wythmen, op zich al een prachtige meditatieve plek, zo buitenaf gelegen.


Terug naar begin van pagina

ROUTEBESCHRIJVINGEN KERKENPAD
Zoals al in het voorwoord aangegeven hebben we zowel een fietsroute als een autoroute samengesteld voor dit Kerkenpad. Startpunt van beide routes is de Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid, maar u kunt de routes natuurlijk vanaf elke kerk oppakken.
 
Fietsroute (ca. 50 km)
 
Vanaf de Jozefkerk fietsen we richting het centrum. We rijden eerst richting het oude Ittersum, rijden hier helemaal door over de Deventerstraatweg richting de fietstunnel naar de Hortensiastraat. Bij de oude Ambachtschool gaan we rechts en de tweede straat links, de Assendorperstraat op. Aan de rechterhand ziet u na ca. 500 m. de oude Jozefkerk, die nu omgebouwd is tot appartementencomplex. We volgen de Assendorperstraat helemaal tot het eind. Daar zien we aan de rechterhand het klooster en de bijbehorende Dominicanenkerk.
 
We vervolgen onze fietstocht richting het centrum, houden de stadsgracht aan onze rechterhand tot aan de Nieuwe Havenbrug. We passeren hierbij aan de linkerkant het dekenale centrum, dat gevestigd is in het oude klooster van de fraters van Tilburg. We gaan rechtsaf de brug over de Luttekestraat in. Bij de tweede kruising links de Kamperstraat in en direct rechts naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 
We vervolgen onze weg richting Hattemerbroek door terug naar de Nieuwe Havenbrug te rijden, gaan over de brug rechtsaf tot aan de stoplichten. Hier gaan we linksaf richting het Kamperlijntje. Over het spoor rijden we over de Veerallee. Bij de Oranje Nassaulaan gaan we rechtsaf en voor het oude gebouw van AbnAmro links. Volg de fietsbordjes richting Hattem, door het tunneltje, daarna onder de brug, rechtsaf over de Willemsvaart richting Engelse Werk. Rechtsaf richting de oude IJsselbrug. Over de IJsselbrug zien we na de stoplichten links van de weg richting Wezep de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kerk.
 
Na deze kerk gaan we eerst weer richting de IJsselbrug, maar bij de stoplichten ervoor gaan we linksaf de dijk op naar Zalk. Al fietsend kun je rechts van je kijkend genieten van het uitzicht op de naamgever van ons Parochieverband. We fietsen helemaal door over de dijk richting Kampen. We rijden onder de nieuwe IJsselbrug door en gaan bij de rotonde rechts over de IJsseldijk richting de IJsselkade. We houden het oude stadscentrum aan de linkerhand en de IJssel met aan de kade zijn oude zeilschepen aan de rechterhand. Bij de oude IJsselbrug rechtdoor. Bij de parkeerplaats met de oude kazerne kun je door het steegje naar de Buiten Nieuwstraat. We gaan rechtsaf en komen dan bij de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk ook wel bekend als de Buitenkerk.
 
Na deze kerk gaan we terug naar de IJsselkade en fietsen naar de oude IJsselbrug. We gaan er overheen, rechtdoor langs het station van Kampen in IJsselmuiden de Burg. Van Engelenweg in. Deze straat volgen we helemaal, tot we aan de rechterhand de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk vinden.
 
Na ons bezoek aan deze kerk vervolgen we onze weg over de Burg. Van Engelenweg tot we aan de linkerhand het kerkhof van Kampen zien. Dat ligt nl. ook in IJsselmuiden. Hier gaan we rechtaf de Koekkoek in. Een tuindersgebied met heel veel kassen ook wel warenhuizen genoemd. We fietsen door de Mastenbroekerpolder richting Hasselt zoals aangegeven op de ANWB-bordjes. Aangekomen in Hasselt gaan we rechtaf de Hoogstraat in, rijden langs de oude Stephanuskerk rechts de Ridderstraat in, de gracht over het Eiland in. Links zien we de Stephanuskerk.
 
Als we deze kerk en de tuin verlaten, gaan we terug richting het centrum. Daar gaan we over de brug over het Zwartewater. We blijven op de dijk, aan het einde rechts naar beneden en meteen weer links richting industriegebied. Langs de tapijtfabrieken van Condor op het kruispunt rechts de dijk op langs het Zwartewater. We fietsen door tot de tweede brug bij Stadshagen linksaf Holtenbroek in. We fietsen rechtdoor de Bachlaan in, net zo lang tot we aan de rechterhand de Verrijzeniskerk zien.
 
Hierna fietsen we richting de Zwartewaterallee en vervolgens de Ceintuurbaan, daarna bij het FC Zwolle terrein links de Boerendanserdijk op richting Berkum. Aan het eind rechtsaf dwars door Berkum over de oude vechtbrug richting Herfte. Bij Herfte houden we links aan en gaan over het spoor richting Wythmen. We blijven deze weg volgen tot we aan de rechterkant de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk zien.
 
Vandaar kunnen we om de Wythemmerplas heen fietsen richting ons beginpunt in Zwolle-Zuid dwars door het industrieterrein.
 
 
Autoroute
 
We starten bij de Jozefkerk. Richting IJsselallee linksaf, volgende stoplicht rechts, tweede stoplicht links de Marsweg op, onder het spoor, bij de stoplichten Hortensiastraat rechtdoor Weth. Alferinklaan op tot het eind links. Aan de linkerhand zien we de Dominicanenkerk.
 
Rechtsaf richting centrum, langs de stadsgracht, rechtaf de Nieuwe Havenbrug over, parkeren rechts op parkeerterrein. Lopend de Luttekestraat in, links de Kamperstraat in en direct rechts naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 
Terug naar de auto, over de brug rechtsaf richting Hattem. Over de IJsselbrug rechtdoor richting Wezep. Na 500 m. links zie je de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kerk van Hattemerbroek.
 
Na het bezoek aan deze pas verbouwde kerk gaan we bij de stoplichten linksaf over de dijk richting Zalk. Daarna over de Kamperstraatweg, de IJsseldijk en de IJsselkade, de oude IJsselbrug voorbij tot de parkeerplaats bij de Van Heutzkazerne. Daar kunt u de auto kwijt of langs de kade. Door de steeg bereikt u de Buiten Nieuwstraat waar de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk of Buitenkerk van Kampen staat.
 
Na het bezoek wordt het puzzelen om in IJsselmuiden te komen. Het best kunt u de kade blijven volgen. Na de bocht linksaf direct weer rechts de Burgwal op, helemaal blijven volgen tot u weer bij de IJsselkade uitkomt. Daar linkaf tot de Oude IJsselbrug, rechtsaf over de brug, rechtdoor de Burg. van Engelenweg op tot u aan de rechterhand de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk in IJsselmuiden ziet. Direct rechtsaf ziet u een parkeerplaats.
 
Na het bezoek aan deze kerk doorrijden over de Burg. Van Engelenweg. Tot u links het RK kerkhof van Kampen ziet en rechtsaf de Koekkoek in kunt richting Hasselt. Tussen de kassen door de Mastenbroekerpolder in de borden volgen richting Hasselt. Het centrum inrijden, voorbij de oude Stephanuskerk de Ridderstraat in, het Eiland op. Links ziet u de Stephanus kerk. Parkeren voorbij de kerk rechts op de grindwal.
 
Na deze kerk i.v.m. eenrichtingsverkeer via de Eikenlaan, rechts langs het RK kerkhof, links langs het gemeentehuis, bij de stoplichten links richting Zwolle. Bij de rotonde Stadshagen in, eerste rotonde links, volgende drie rotondes rechtdoor, brug over, weg volgen, stoplichten rechtdoor, na de stoplichten rechts tot aan de linkerkant de Verrijzeniskerk.
 
Na deze kerk weer terug tot aan T-splitsing, rechtsaf richting Zwartewaterallee, stoplichten links, onder viaduct snelweg linksaf richting Berkum. Tweede weg rechts door Berkum, oude Vechtbrug over richting Herfte. Bij Herfte links aanhouden, spoorlijn over (oppassen) richting Wythmen tot u aan de rechterhand de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk ziet staan.
 
Via Wythmen kunt u over de oude Heinoseweg rechtsaf richting Zwolle. Bij de eerstvolgende stoplichten kunt u linksaf richting Zwolle-Zuid. En bent u weer terug.


Terug naar begin van pagina

Op de site van de Zwolse parochie Thomas-a-Kempis is de hele inhoud van de speciale uitgave van het parochieblad te lezen.