Schokkerdag 2012
dinsdag 9 oktober lezing
zaterdag 14 oktober dag met activiteiten in gemeentearchief Kampen
zaterdag 27 oktober dag met activiteiten in Buitenkerk Kampen
dinsdag 13 november lezing
 
Persbericht
Programma 27 oktober 2012 in de Buitenkerk

‘Rijke historie van arm Schokland’

Het Gemeentearchief Kampen zal samen met de Historische Vereniging IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en het Parochiearchief Kampen in het kader van de Maand van de Geschiedenis op zaterdag 13 en zaterdag 27 oktober verschillende activiteiten organiseren. Op beide dagen zal onder de titel ‘Rijke historie van arm Schokland’ dit voormalige eiland centraal staan.
 
Op zaterdag 13 oktober zal het Gemeentearchief Kampen samen met de Historische Vereniging IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ een dag vol activiteiten organiseren. Na de opening om 10.00 uur zijn het Gemeentearchief en de verenigingsruimten van Jan van Arkel op deze dag vanzelfsprekend voor het publiek geopend. Maar er is natuurlijk meer. Diverse verenigingen (Schokkervereniging, vrienden van Schokland, Nederlands Genealogische Vereniging afd. Flevoland en CHC Vollenhove) zullen ook met informatie aanwezig zijn. U kunt beeldbanken komen bekijken, informatie krijgen over hoe een (familie) onderzoek begonnen kan worden. De dag zal worden opgeluisterd met optredens van het bekende Schokkerkoor en wordt er paling gerookt door de Vischrookerij.
Als bijzonderheid zullen op deze dag ook diverse (historische) militaire uniformen te zien zijn. En natuurlijk zal ook onze eigen Kamper stadsomroeper met zijn luide stem winkelende burgers oproepen om een kijkje te komen nemen. Er is een kleine tentoonstelling over Schokland en er zijn rondleidingen door het depot (11.00, 13.30 en 15.00 uur) langs de topstukken van het archief met de nadruk op Schokland. Speciaal voor kinderen is er nog een spannende activiteit over Schokland.
 
Op zaterdag 27 oktober zal het Parochiearchief Kampen vanaf 10.00 uur zich presenteren in de Buitenkerk. Ook hier zullen verenigingen en instellingen vertegenwoordigd zijn, zoals Schokkervereniging, Genealogische Vereniging Flevoland, Vrienden van Schokland en CHC Vollenhove, maar ook de IJsselacademie, de Bibliotheek Kampen, het Gemeentearchief Kampen en de Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’.
Daarnaast is er een kleine expositie van stukken over Schokland en zijn deze dag de gewelven van de Buitenkerk te bezichtigen onder leiding van een gids (10.30, 11.30, 15.30 en 16.30 uur).
Speciaal optreden is er die dag van het gehele Schokkerkoor, om 13.00 en 14.30 uur.
 
Verder zullen er in het kader van de Maand van de Geschiedenis een tweetal lezingen worden georganiseerd door de Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’. Op dinsdagavond 9 oktober 2012: Schokkeravond door Janny Rieff. Zij neemt u mee met verhalen, zang en gedichten naar het eiland Schokland in de voormalige Zuiderzee. Op dinsdagavond 13 november 2012 zullen Aaldert Pol en Gerrit van Hezel een powerpointlezing verzorgen over de geschiedenis van Schokland.
 
Geschiedenis van Schokland
Schokland was eens een eiland in de voormalige Zuiderzee, waarop de dorpen Ens en Emmeloord lagen. Het was een uniek stukje Nederland. Een kleine, hechte gemeenschap leefde op dat eiland in de voormalige Zuiderzee en moest hard werken om brood op de plank te krijgen. Door de inpoldering van de Zuiderzee was het voor de Schokkers moeilijk om hun geld te verdienen. Niet alleen hierdoor, maar ook doordat het eiland onveiliger werd door het overheersende water, heeft de regering in 1859 besloten Schokland te ontruimen. De Gemeente Schokland werd opgeheven en het grondgebied werd op 10 juli 1859 bij de Gemeente Kampen gevoegd. Het merendeel van de bevolking verhuisde naar Vollenhove, en naar het dorp Brunnepe bij Kampen, waar de Schokkerbuurt gebouwd werd. Na 1859 bleven slechts enkele mensen (rijksambtenaren) op het eiland wonen: een lichtwachter op de zuidpunt, een arbeider om de kustverdediging te onderhouden in de Middelbuurt en enkele havenmeesters van de haven bij Emmeloord. Met het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 werd het eiland volledig omgeven door land. In 1995 is Schokland toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Het Gemeentearchief Kampen beheert de archieven van Schokland. Hierin bevinden zich stukken van de Gemeente Schokland, aktes van de Burgerlijke stand, het rechterlijk archief, archief van het Kadaster, enkele stukken van de Maatschappij van Weldadigheid en van de Commissie voor de Noodlijdenden op Schokland. Daarnaast zitten in de Topografisch-Historische-Atlas (beeldbank) een heel aantal fotodocumenten die te maken hebben met Schokland. Daarnaast beheert het parochiearchief van de R.K. Kerk Kampen ook archiefstukken betreffende het voormalige eiland.


PROGRAMMA
Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk, Buitennieuwstraat 101, Kampen

Het programma op zaterdag 27 oktober 2012 ziet er als volgt uit:
  10.00 uur  Opening
  Doorlopend:  bezichtiging parochiearchief
  Doorlopend:  bezichtiging sacristie met Schokkerkast en archiefstukken Schokland
(dit alleen indien bemensing rond komt)
  Doorlopend:  in de kerk markt met informatiekramen van:
 • Gemeentearchief Kampen
 • Historische vereniging Jan van Arkel
 • Genealogische vereniging Flevoland
 • Vrienden van Schokland
 • CHC Vollenhove
 • IJsselacademie
 • Bibliotheek Kampen
 •   10.30 uur
  11.30 uur
  12.30 uur
    Gewelfbezichtiging onder leiding van een gids
    13.00 uur  Optreden Schokkerkoor
    14.30 uur  Optreden Schokkerkoor
    15.30 uur
  16.30 uur
    Gewelfbezichtiging onder leiding van een gids
    17.00 uur  Sluiting dag