Kerkbijdrage

Administratie kerkbijdrage
Er wordt in parochieel verband veel werk verzet, door professionele krachten, zoals de pastors, en door de vrijwilligers. Al dat werk wordt bekostigd uit de inkomsten van de parochie. Naast de collectes tijdens de vieringen is hiervoor de kerkbijdrage. U kunt zich bij het parochiesecretariaat opgeven voor uw vrijwillige bijdrage in het kader van Kerkbalans. U kunt daarbij aangeven welk bedrag u jaarlijks wenst over te maken. Uw bijdrage is van groot belang voor het in stand houden van de gebouwen van de parochie en voor de pastorale zorg van haar leden. Van harte aanbevolen!
Schriftelijke aanmeldingen kunt u richten aan de administrateur kerkbijdrage via het lokatiesecretariaat.
Het rekeningnummer vindt u terug bij het lokatiesecretariaat bij het kopje "Rekeningnummers".

Aktie Kerkbalans
Kerkbalans Elk jaar in januari wordt de aktie Kerkbalans gehouden. Ook onze parochie doet daaraan mee.
Voor meer informatie verwijs ik naar de speciale pagina over Aktie Kerkbalans.

Meerjarige schenking? De Belastingdienst betaalt mee!
Wilt u onze parochie jaarlijks voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn. Wanneer u ons voor minimaal vijf jaar financieel wilt steunen, dan betaalt de belastingdienst mee. U kunt uw schenking van uw inkomen aftrekken als u de gift in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. Dat kunt u doen via ons of bij de notaris. Bij een meerjarige schenking is de parochie voor langere tijd verzekerd van uw financiŽle steun. Voor ons is het waardevol te weten dat wij voor langere tijd op u kunnen rekenen.
U kunt zelf de akte doen opmaken bij de notaris of alles door het parochiebestuur laten regelen. U kunt hiertoe bij het parochiebestuur een inschrijfformulier aanvragen. U ontvangt dan tevens de lijst van voorwaarden.