Locatie Kampen van Parochie Thomas a Kempis
(voorheen: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming)

Inventaris Buitenkerk
Naar homepage van de parochie

Kruiswegstaties
Staties in de Noordbeuk van oost (priesterkoor) naar west (toren): 
I  I  II  II  III  III  IV  IV  V  V  VI  VI  VII  VII 
 
Staties in de Zuidbeuk van west (toren) naar oost (priesterkoor): 
VIII  VIII  IX  IX  X  X  XI  XI  XII  XII  XIII  XIII  XIV  XIV 
 


Aanschaf en onderhoud
Uit een legaat kunnen in 1871 nieuwe kruiswegstaties bekostigd worden. Ze zijn ontworpen door W. Mengelberg en geschilderd op koperen platen; 9 dragen de signatuur van de schilder Mart. C. Schenk uit Brussel. In 1876/77 worden voor de staties lijsten gemaakt. In 1877 wijdt deken J. van Santen de staties.
De lijsten, versierd met geschilderde rozetten, zijn 9,5 cm breed, de panelen zijn 110 cm breed en 154 cm hoog. In 1915 worden ze gerepareerd. Bij het ophangen in 1976, na de restauratie van de kerk, werden de kruisjes met de nummers verwijderd, deze zijn in 1985 weer aangebracht.
De staties hangen nu in de Noord- en Zuidbeuk, in elke beuk 7.
In 2011 zijn ze gerestaureerd en op hun huidige plaats opgehangen.
Vanaf het weekeinde van 4 december 2011 zijn de kruiswegstaties weer aanwezig in de kerk. Ze zijn gerestaureerd door vier studentes van de Zwolse vakopleiding Cibap onder leiding van de Kamper meesterschilder Bert Slik. De kruisjes zijn van de staties verdwenen en liggen nu in het archief. Bij de vorige restauratie kwamen die kruisjes na tien jaar weer op de staties te staan, maar de tijd zal leren of dat nu ook weer het geval zal zijn. Door pastor Hans de Vries en pastor Hans Schoorlemmer zijn de geschilderde koperpanelen van de Brusselaar Mart C. Schenk uit 1875 gezalft met gewijde olie en besprenkeld met wijwater.
Kruiswegstaties in noordbeuk
Zeven van de veertien staties. In de Noordbeuk hangen van oost naar west de staties 1 t/m 7.
 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
 4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.
 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
 6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
 7. Jezus valt voor de tweede maal.
Kruiswegstaties in zuidbeuk
Zeven van de veertien staties. In de Zuidbeuk hangen van west naar oost de staties 8 t/m 14.
 1. Jezus troost de wenende vrouwen.
 2. Jezus valt voor de derde maal.
 3. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.
 4. Jezus wordt aan het kruis genageld.
 5. Jezus sterft aan het kruis.
 6. Jezus wordt van het kruis afgenomen.
 7. Jezus wordt in het graf gelegd.
Terug naar boven


Statie I: Jhs wordt veroordeeld
--> foto: mei 2012 <--
I: Jhs wordt veroordeeld
Terug naar boven


Statie II: Jhs aanvaardt zijn kruis
--> foto: mei 2012 <--
II: Jhs aanvaardt zijn kruis
Terug naar boven


Statie III: De eerste val van Jezus onder t kruis
--> foto: mei 2012 <--
III: De eerste val van Jezus onder t kruis
Terug naar boven


Statie IV: Jezus ontmoet zijne weenende moeder
--> foto: mei 2012 <--
IV: Jezus ontmoet zijne weenende moeder
Terug naar boven


Statie V: Simon v Ci help Jezus het kruis dragen
--> foto: mei 2012 <--
V: Simon v Ci help Jezus het kruis dragen
Terug naar boven


Statie VI: Veronica droogd Jezus aangezicht af
--> foto: mei 2012 <--
VI: Veronica droogd Jezus aangezicht af
Terug naar boven


Statie VII: De tweede val van Jezus onder t kruis
--> foto: mei 2012 <--
VII: De tweede val van Jezus onder t kruis
Terug naar boven


Statie VIII: Jhs troost de weenende vrouw
--> foto: mei 2012 <--
VIII: Jhs troost de weenende vrouw
Terug naar boven


Statie IX: Derde val van Jhs onder het kruis
--> foto: mei 2012 <--
IX: Derde val van Jhs onder het kruis
Terug naar boven


Statie X: Jezus wordt van zijne kleederen beroofd
--> foto: mei 2012 <--
X: Jezus wordt van zijne kleederen beroofd
Terug naar boven


Statie XI: Jezus wordt aan het kruis genageld
--> foto: mei 2012 <--
XI: Jezus wordt aan het kruis genageld
Terug naar boven


Statie XII: Jezus sterft aan het kruis
--> foto: mei 2012 <--
XII: Jezus sterft aan het kruis
Terug naar boven


Statie XIII: Jezus van het kruis afgenomen
--> foto: mei 2012 <--
XIII: Jezus van het kruis afgenomen
Terug naar boven


Statie XIV: Jezus wordt in het graf gelegd
--> foto: mei 2012 <--
XIV: Jezus wordt in het graf gelegd
Terug naar boven


 

-- * --