Ledenadministratie

Een correcte ledenadministratie is van het hoogste belang voor een goede organisatie in de parochie. U kunt daar zelf aan meewerken door allerlei wijzigingen in uw leefsituatie en dat van uw gezin aan het parochiesecretariaat door te geven.
U kunt zich op het parochiesecretariaat ook melden voor inschrijving bij de parochie.
Uitschrijving dient u schriftelijk aan te vragen met volledige gegevens van degene(n) die uit het parochiebestand moet(en) worden verwijderd en met opgaaf van redenen.
De schriftelijke aanvragen kunt u richten aan de administrateur, de heer P.J.J.Th. van Gorkom.


VERHUIZEN ?

Help onze parochieadministratie.
Geef uw verhuizing door met de coupon die u vindt in de parochiegids.
Zenden aan:

Parochiesecretariaat
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Buiten Nieuwstraat 97, 8261 AS Kampen
U kunt ook op een PTT-verhuisbericht 'R.K. Parochie' aankruisen.

LAAT JE KENNEN !

Als hulpmiddel is hier een webpagina gemaakt die opent in een nieuw venster. Druk deze af met behulp van uw browser. Daarna gewoon invullen en aan de parochie sturen. WIJZIGINGSFORMULIER

Bovenstaand formulier is een bewerking van een formulier van een andere parochie. Hieronder staat de indeling van een verhuisbericht zoals die door het KASKI is ontwikkeld.

bovenkant van de coupon
VERHUISCOUPON VOOR DE PAROCHIE  
Naam/Voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
Huidig adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode/Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verhuisdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode/Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gezinsleden: Geboortedatum:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M / V
onderkant van de coupon
 

Tip: Bovenstaande coupon selecteren van bovenkant tot onderkant. Daarna via "Bewerken", "Kopiëren". Open een nieuw document in uw tekstverwerker. Ga naar "Bewerken", "Plakken" en met een beetje geluk staat de tekst van de coupon in de tekstverwerker. Gewoon verder invullen en opsturen naar het parochiesecretariaat.
Misschien komt hiervoor een beter middel of zelfs een formulier dat rechtstreeks kan worden verstuurd via e-mail.