Parochie informatie (het algemene deel uit de parochiegids)

Site van parochie "Thomas a Kempis"
De site http://www.thomasakempisparochie.nl is de officiële site van de parochie. Voor actuele gegevens dient u daar te kijken.
Deze site, rkkerkkampen.nl, wordt langzaam opgeruimd en kan verouderde gegevens bevatten.

Parochie Thomas a Kempis
Vanaf januari 2010 zijn wij een lokatie van de parochie Thomas a Kempis.
Deze pagina's zijn ontstaan toen Kampen nog een zelfstandige parochie was. Op heel veel plaatsen dient u te lezen 'locatie' in plaats van 'parochie'.

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk
Adres: Buiten Nieuwstraat 101, 8261 AT Kampen
(aanklikken voor een kaartje naar het adres van de kerk)

Pastoraal Team
Op de pagina over het pastorale team worden onze herders aan u voorgesteld.

Vieringen
U wilt weten wanneer de kerkdiensten zijn?
Op de pagina met vieringen staan alle reguliere kerkdiensten op een rijtje.
Voor de data en tijden van de extra vieringen moet u het parochieblad raadplegen of navraag doen bij het parochiesecretariaat.

Bestuur en organisatie
Op de pagina over het bestuur en de organisatie wordt de parochie van twee kanten belicht.
De indeling van de parochie in de diverse bestuursorganen en sectoren wordt duidelijk gemaakt.
In het kort wordt ook een beeld geschetst van onze plaats in de Wereldkerk.

Parochiecentrum "Het Klooster"
Voor reserveringen van zaalruimte in het parochiecentrum vindt u hier het adres.

Parochiesecretariaat
Bij het parochiesecretariaat kunt u terecht voor allerhande vragen over de parochie.

Ledenadministratie
Een correcte ledenadministratie is van het grootste belang voor een goede organisatie in de parochie. Op een speciale pagina over ledenadministratie vindt u meer informatie.

Administratie kerkbijdrage
Uw bijdrage is van groot belang voor het in stand houden van de gebouwen van de parochie en voor de pastorale zorg van haar leden. Van harte aanbevolen! Meer informatie is te vinden op een speciale pagina over kerkbijdrage.

Parochieblad
Periodiek wordt een parochieblad uitgegeven met allerlei gegevens die voor parochianen van belang zijn. Meer informatie is te vinden op deze pagina over het parochieblad.

Parochiearchief
Voor vragen met betrekking tot het archief van de parochie kunt u zich wenden tot de parochiearchivaris. Op de parochiearchief-pagina staat gedetailleerde informatie over het parochiearchief.

Begraafplaats en begrafenis
De R.K. begraafplaats van de parochie Kampen bevindt zich in IJsselmuiden.
Meer informatie is te vinden op de pagina over de begraafplaats.

Dienstverlenende organisaties
Andere organisaties kunnen inspringen op de behoefte van de parochie of parochianen aan kennis of opleidingen. Hier worden er een paar genoemd.