Site van parochie "Thomas a Kempis"
De site http://www.thomasakempisparochie.nl is de officiële site van de parochie. Voor actuele gegevens dient u daar te kijken.
Deze site, rkkerkkampen.nl, wordt langzaam opgeruimd en kan verouderde gegevens bevatten.

Pastoraal team
Dit team is verantwoordelijk voor de parochie Thomas a Kempis (IJsseldelta), parochie Norbertus (Oostelijk Flevoland en Veluwerand) en de Christoffel parochie (Steenwijkerland) .
Voor een actueel overzicht van het team dient u op de parochiesites te kijken.

 

Regeling bij uitvaarten
Bij wijzigingen in het pastorale team verandert ook de invulling van deze regeling. Voor een actueel overzicht verwijs ik naar de site van de parochie Thomas a Kempis, een beetje verstopt in de menukeuze "Sacramenten" en dan als submenu bij het "Sacrament van de zieken".

Terug naar boven


Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep is bedoeld om aandacht te geven aan alles wat er speelt in de locatie. Het is de groep die voor alle pastorale zaken aangesproken kan worden. De mensen in de pastoraatsgroep zullen dan de contacten leggen naar de juiste leden van het pastorale team, of verwijzen naar relevante werkgroepen of vrijwilligers.
 
E-mail via: of telefoon: 06-24495688
 
Voor DRINGENDE pastorale zaken is tussen 19:00 en 07:00 uur het telefoonnummer van het parochiesecretariaat in Zwolle beschikbaar (038-460 98 60). De telefoon is dan doorgeschakeld naar de bereikbaarheidsdienst.
In alle andere gevallen verzoeken wij om overdag te bellen met de pastoraatsgroeptelefoon of het lokatiesecretariaat.
 

Terug naar boven


Pastoraat in vier sectoren
Naast het pastoraal team, hoofdverantwoordelijk voor het pastorale werk in de parochie, zijn veel, heel veel vrijwilligers bij het uitvoerende werk betrokken. In cijfers zijn er 370 vrijwilligers bezig met 614 taken. (telling van voorjaar 2001)

Het pastoraat is onderverdeeld in vier sectoren:
Liturgie het Parochieel Liturgisch Beraad
Catechese het Sectorberaad voor Vorming en Verkondiging
Diaconie het Diaconaal Bestuur
Gemeenschapsopbouw
het Sectorberaad voor Parochieopbouw

Elke sector wordt bestuurd door een Sectorberaad, waarin de afdelingen van de sector zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Het sectorberaad coördineert de pastorale activiteiten in de sector en adviseert de pastoor en het parochiebestuur inzake het pastoraal beleid.