Parochie Thomas a Kempis
Lokaties in Hasselt, Hattem, Herfte-Wijtmen, IJsselmuiden, Kampen en Zwolle (2)

Site van parochie "Thomas a Kempis"
De site http://www.thomasakempisparochie.nl is de officiële site van de parochie. Voor actuele gegevens dient u daar te kijken.
Deze site, rkkerkkampen.nl, wordt langzaam opgeruimd en kan verouderde gegevens bevatten.


Roosters

Overzicht weekeindevieringen Kampen/IJsselmuiden (poster op raam) (pdf)
Het vieringenrooster is leidend. Die gegevens zijn met de hand verwerkt in dit overzicht. Tikfouten en wijzigingen in het vieringenrooster worden met vertraging in dit overzicht verwerkt.
Vieringenrooster parochie TAK 2020 1e helft versie 1 (pdf)
10-01-2020
Vieringenrooster parochie TAK 2019 2e helft versie 2 (pdf)
21-10-2019

Op deze pagina probeer ik de nieuwste versies zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Deze roosters wijzigen zo vaak dat het niet mogelijk is om te garanderen dat hier de meest recente versie staat.
Bij kunt u wijzigingen doorgeven voor deze roosters.

De eerstvolgende viering wordt via een blokje getoond op diverse pagina's van de parochiesite. Dat wordt handmatig bijgehouden vanuit het voorgangersrooster en eventueel aangemelde wijzigingen. Zie hier voor die informatie. Zie hier om te controleren of de toekomstige vieringen goed getoond gaan worden.

Terug naar boven


Koffie na de kerk

Een goed gebruik is om regelmatig na de kerkdienst elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee en iets fris voor de kinderen. In Kampen in de Buitenkerk wordt dit gedaan na vaststaande diensten zoals na de dienst van Allerzielen.
Sinds 2018 is gekozen om zoveel mogelijk na elke viering van 9:00 of 11:00 uur gelegenheid te geven voor koffie na de kerk. Ook na bijzondere vieringen kan de locatieraad of het parochiebestuur besluiten tot een ontmoetingsgelegenheid na een dienst.

Deze datums zijn onder voorbehoud. Ook hier geldt dat de werkelijkheid vaak af kan wijken van de planning.
Blijf het parochieblad en de nieuwsbrief in de gaten houden, of de mededelingen in de kerk.

Terug naar boven


Extra collectes en bestemming

In elke dienst wordt een collecte gehouden ten behoeve van de eigen kerk(locatie). Vanuit het bisdom worden richtlijnen gegeven voor extra collectes die gehouden moeten worden. Daarnaast kan de locatie ook nog enkele collectes invoegen voor zelf te bepalen doelen.

Datum Bestemming
De nieuwste lijst met collectes is (nog) niet verwerkt in deze pagina.

Deze datums zijn onder voorbehoud. Ook hier geldt dat de werkelijkheid vaak af kan wijken van de planning. Daarnaast is het mogelijk dat de penningmeester en budgethouders andere afspraken hebben gemaakt met het college van collectanten over te houden collectes.
Erg lastig om dit allemaal actueel te houden.

Terug naar boven


Gezinsvieringen

Zodra gezinsvieringen zijn gepland worden ze opgenomen in het vieringenrooster dat bovenaan deze pagina beschikbaar wordt gemaakt. Deze lijst geeft de oorspronkelijke planning weer, zowel voor Kampen als voor IJsselmuiden. Het is mogelijk dat in de definitieve roosters een afwijking staat. De vieringenroosters zijn leidend.

Datum Opmerking
De recente gegevens voor gezinsvieringen zijn (nog) niet verwerkt in deze pagina.

Terug naar boven


Kindernevendienst en Tienerkwartier

Tijdens een aantal vieringen wordt voor de kinderen een eigen invulling gegeven aan het thema van de dienst. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom. De kinderen gaan kort na het begin van de dienst met een aantal leidsters naar parochiecentrum "Het Klooster". Na de preek en (meestal) voor de collecte komen ze weer terug in de dienst.
Een enkele keer is het een op zichzelf staande kinderviering vóór een reguliere dienst. Zie het parochieblad voor de aanvangstijden daarvan.

In dezelfde vieringen wordt dan ook Tienerkwartier gehouden. De jongeren die van de basisschool af zijn kunnen dan met elkaar in een aparte ruimte de thema's bespreken. Ze komen tegelijk met de jongere kinderen terug in de viering maar gaan direct terug naar hun plaatsen.

Datum Opmerking
De recente gegevens voor KinderWoordDiensten zijn (nog) niet verwerkt in deze pagina.

Ook het "Kindje Wiegen" met Kerstmis en de optocht met Palmpasen worden door de werkgroep "Kindernevendienst" voorbereid.

Voor de kinderen die in de kerk blijven tijdens een dienst is het mogelijk om een boekje te pakken uit de kast om het hoekje in het zuidtransept. (Het zuidtransept is het gedeelte met de banken voor het Jozef-altaar.)

Terug naar boven


Uitzending via Omroep IJsselmond

Bij toerbeurt worden op zondagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur de uitzendingen op Omroep IJsselmond verzorgd door de verschillende kerkgenootschappen in Kampen en IJsselmuiden. In het programma 'In en om de kerk' wordt ook een kerkdienst uitgezonden. Op de volgende dagen is onze parochielokatie Kampen aan de beurt om het programma te maken en wordt de dienst vanuit de Buitenkerk uitgezonden.

Datum Opmerking
De recente gegevens voor radiouitzendingen vanuit onze kerk zijn (nog) niet verwerkt in deze pagina.

 

Terug naar boven


Agenda met planning voor kerkgebouw en parochiecentrum

In het locatiesecretariaat worden reserveringen voor de ruimtes van de parochielocatie geregistreerd. Een belangrijk deel wordt ingeschreven in een agenda die publiek kan worden bekeken. Aanpassingen en toevoegingen dienen altijd bij het locatiesecretariaat te worden opgegeven.


 

Terug naar boven


DE KERKEN BINNEN DE PAROCHIE
Hieronder staat het adres van elk van de (RK)kerken die binnen het gebied van de parochie vallen. De kerk van het Dominicanenklooster is wel opgenomen, maar maakt geen deel uit van de parochie.
   
Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid
Ministerlaan 203 - 8014 XE Zwolle
   
Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle
Assendorperstraat 29 - 8012 DE Zwolle
   
Onze Lieve Vrouwebasiliek (Peperbus) in Zwolle
Ossenmarkt 40/41 - 8011 MS Zwolle
   
O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek
Zuiderzeestraatweg 9 - 8051 SL Hattem
   
O.L. Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen
Buitennieuwstraat 101 - 8261 AT Kampen
   
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in IJsselmuiden
Oosterholtseweg 2 - 8271 PT IJsselmuiden
   
St. Stephanuskerk in Hasselt
Eiland 22 - 8061 HT Hasselt
   
Pastoraal steunpunt Verrijzenis in Zwolle
Ontstaan na sluiting Verrijzeniskerk op 14 oktober 2014.
  Verrijzeniskerk in Zwolle
Bachlaan 148 - 8031 HL Zwolle
   
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
Valkenbergweg 26 - 8026 RK Zwolle

Terug naar boven