Site van parochie "Thomas a Kempis"
De site http://www.thomasakempisparochie.nl is de officiële site van de parochie. Voor actuele gegevens dient u daar te kijken.
Deze site, rkkerkkampen.nl, wordt langzaam opgeruimd en kan verouderde gegevens bevatten.

Locatiesecretariaat

Bij het kunt u terecht voor allerhande vragen over de parochie. Wanneer er veranderingen zijn in de gezinssituatie van parochianen, zoals geboorte, overlijden, verhuizing van gezin of één van de kinderen, of wijziging in leden van de werkgroepen, wilt u dit dan ook doorgeven aan het parochiesecretariaat. Zo kunnen wij ons leden- en vrijwilligersbestand up-to-date houden. Voor veel van die taken kunt u ook terecht op het locatiesecretariaat. En verder kunt u op het locatiesecretariaat ook terecht voor informatie, vragen, kopieerwerk voor de parochie, doopbewijzen etc.
De volgende diensten worden geleverd:

Openingstijden
 Maandag18:30 uur - 21:00 uur
 Donderdag 9:00 uur - 11:30 uur
 Tijdens schoolvakanties gesloten of beperkt geopend.

Bezoek- en postadres
Buiten Nieuwstraat 97, 8261 AS Kampen
Telefoon: (038) 337 05 60
E-mail:
 

Medewerkers
Per begin 2011 wordt het locatiesecretariaat draaiende gehouden door vrijwilligers, dus zonder vaste medewerk(st)er. Die vrijwilligers doen hun best om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de kennis in het parochiesecretariaat in Zwolle.
Het kan soms wat langer duren voordat u antwoord krijgt op uw vragen omdat de taken zijn verdeeld, en niet iedereen elke week aanwezig is. Voor dringende zaken kunt u eventueel de vraag bij het parochiesecretariaat in Zwolle neerleggen. Dat is dagelijks open en heeft een vaste bezetting.
Voor zeer dringende zaken kunt u buiten de kantoortijden van het parochiesecretariaat contact opnemen met de pastoraatsgroep of de noodtelefoon.

Ledenadministratie
Een correcte ledenadministratie is van het grootste belang voor een goede organisatie in de parochie. Op een speciale pagina over ledenadministratie vind u meer informatie.

Administratie kerkbijdrage
Uw bijdrage is van groot belang voor het in stand houden van de gebouwen van de parochie en voor de pastorale zorg van haar leden. Van harte aanbevolen! Meer informatie is te vinden op een speciale pagina over kerkbijdrage. Voor de kerkbijdrage vindt u hier de rekeningnummers.

Parochieblad
Tien keer per jaar wordt een parochieblad uitgegeven met allerlei gegevens die voor parochianen van belang zijn. Meer informatie is te vinden op deze pagina over het parochieblad.

Misintenties
Ook uw misintenties ter nagedachtenis van overleden familieleden kunt u op het locatiesecretariaat opgeven. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. Buiten kantoortijden kunt u de misintenties deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, Buiten Nieuwstraat 97. Wilt u daarbij ook de naam en het telefoonnummer van de afzender vermelden. Als er nog onduidelijkheden zijn kan dan contact worden opgenomen.
De kosten per misintentie bedragen € 12,50. U kunt de kosten voldoen bij het locatiesecretariaat of deze overmaken op een van de rekeningen van het R.K. parochiebestuur. Het rekeningnummer vindt u terug onder "Rekeningnummers". Wanneer u via de bank betaalt, gelieve de naam en datum van de misintentie niet alleen te vermelden op de overschrijving, maar ook altijd door te geven aan het locatiesecretariaat. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat mensen geld overmaken zonder door te geven voor wie de misintentie is en wanneer deze gelezen moet worden. Wij weten dan niet wat de bedoeling is.
Misintenties worden gepubliceerd in het parochieblad als ze vroegtijdig worden opgegeven, tenminste drie weken vóór de datum waarop de kopie voor het parochieblad moet worden aangeleverd. Houdt er rekening mee dat een parochieblad over een lange periode gaat en al vroeg de kopie moet zijn ingeleverd voor de hele periode.
Als plaatsing in het parochieblad niet meer mogelijk is, zullen de opgegeven misintenties wel in de voorbeden van de betreffende dag worden opgenomen. Dit is wel afhankelijk van de bezetting en openingstijden van het secretariaat in verband met de verwerking.
Voor spontane misintenties ligt bij de ingang van de kerk een map waarin voorbeden kunnen worden geschreven die in de aansluitende viering worden opgenomen in de voorbeden. Verzoek is om hier geen namen in te schrijven; de lector zal die niet voorlezen.

Parochiearchief
De groeperingen wordt gevraagd om jaarlijks hun verslagen en dergelijke te bezorgen bij het locatiesecretariaat voor archivering.
Voor vragen met betrekking tot het archief van de parochie kunt u zich wenden tot de archivaris van onze locatie. Op de parochiearchief-pagina staat gedetailleerde informatie over het parochiearchief.

Parochiecentrum "Het Klooster"
In het parochiecentrum zijn enkele ruimtes beschikbaar voor vergaderingen of andere bijeenkomsten.
De beheerder kan ook zorgen voor koffie, drankjes en hapjes. Voor reserveringen van zaalruimte en andere afspraken met de beheerder is in de parochiecentrum-pagina meer informatie te vinden.

Terug naar boven


Tarieven
Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe tarieven die centraal voor de Thomas-a-Kempis parochie zijn vastgesteld,
met enkele afwijkingen voor specifieke lokale diensten/gebruiken.
Neem contact op met het secretariaat voor de actuele prijzen.

(Deze worden jaarlijks aangepast op basis van richtlijnen van ons bisdom.)
Huwelijkssluiting (incl. huwelijksbijbel of huwelijkskaars)#
Huwelijksjubileum (in aparte viering)#

Opbaring in de kerk (Noorderportaal)#
Uitvaart/avondwake daarna kerkhof#
Uitvaart/avondwake daarna crematie#
Gedachteniskruisje (is inclusief bij uitvaarten vanuit de kerk; anders apart bestellen)#
Opbaring in de kerkhofkapel (anders dan bij uitvaart zelf)#
Uitvaart vanuit de kerkhofkapel#
Zonder uitvaart pastorale aanwezigheid op de begraafplaats of in het crematorium#
   
Grafrechten kerkhof (geldend voor 10 jaar)#
Grafrechten kerkhof (geldend voor 20 jaar)#
Jaarlijkse bijdrage onderhoud begraafplaats#
   
Misintenties#
Jaargedachtenis#

Misboekjes#
Kaarsengeld#

Jaarabonnement parochieblad "Navolging Vandaag"#
   
Aansluiting kerktelefoon#
Abonnement kerktelefoon#

Huur kerkgebouw (incl. 1x repetitie)#
Huur kerkgebouw (extra avond)#
Brandwacht#
Extra toelage verwarming#

Huur grote zaal parochiecentrum#
Huur vergaderzaal parochiecentrum#
Huur bovenzaal parochiecentrum#
   
Voor prijzen van consumpties, buffetten en feestavonden zie bij: "Parochiecentrum (tarieven)".
(Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)

Terug naar boven


Rekeningnummers parochie

Rekeningen Parochiebestuur
ING:NL28 INGB 0000 8061 68
ABN-AMRO:NL73 ABNA 0596 9365 67
Ten name van R.K. Parochiebestuur O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Kampen

Rekeningen Kerkbijdrage
ING:NL71 INGB 0003 5036 43
ABN-AMRO:NL23 ABNA 0596 9363 03
Ten name van Administratie Kerkbijdrage R.K. Kerk te Kampen

Rekening Evenementencommissie
Postbank:NL 41 INGB 0003 8363 11
Ten name van Evenementencommissie Buitenkerk te Kampen

Terug naar boven