Parochie Thomas a Kempis
Lokaties in Hasselt, Hattem, Herfte-Wijthem, IJsselmuiden, Kampen en Zwolle (3)


DE RK KERKEN BINNEN DE PAROCHIE
Hieronder staat het adres van elk van de (RK)kerken die binnen het gebied van de parochie vallen. De kerk van het Dominicanenklooster is wel opgenomen, maar maakt geen deel uit van de parochie. De volgorde waarin de kerken in dit overzicht zijn geplaatst komt overeen met de volgorde van de kerken in de fiets- en autoroute, die u in de pagina over het KerkenPad in 2007 aantreft.
O.L. Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in IJsselmuiden O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek Pastoraal steunpunt Verrijzenis in Zwolle St. Stephanuskerk in Hasselt Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
Wijs of klik op een vierkantje om de naam van de kerk te zien
   
Sint Jozefkerk in Zwolle-Zuid
Ministerlaan 203 - 8014 XE Zwolle
   
Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle
Assendorperstraat 29 - 8012 DE Zwolle
   
Onze Lieve Vrouwebasiliek (Peperbus) in Zwolle
Ossenmarkt 40/41 - 8011 MS Zwolle
   
O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Hattemerbroek
Zuiderzeestraatweg 9 - 8051 SL Hattem
   
O.L. Vrouwe- of Buitenkerk in Kampen
Buitennieuwstraat 101 - 8261 AT Kampen
   
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in IJsselmuiden
Oosterholtseweg 2 - 8271 PT IJsselmuiden
   
St. Stephanuskerk in Hasselt
Eiland 22 - 8061 HT Hasselt
   
Pastoraal steunpunt Verrijzenis in Zwolle
Ontstaan na sluiting verrijzeniskerk op 14-10-2014
  Verrijzeniskerk in Zwolle
Bachlaan 148 - 8031 HL Zwolle
   
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Herfte-Wythmen
Valkenbergweg 26 - 8026 RK Zwolle

Terug naar boven


Gebouwen en ruimtes van de parochie Thomas a Kempis
(via Google Maps)

Terug naar boven


Locatiegrenzen en administratieve indeling

Sinds de fusie van begin 2010 is het voor een aantal parochianen in de voormalige Zwolse locaties onduidelijk hoe de locatiegrenzen zijn vastgesteld en wat er bedoeld wordt met 'de kerklocatie waar u administratief bent ingedeeld'.
De administratieve grenzen bepalen het verzorgingsgebied van een kerklocatie, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad.
 
De parochianen bepalen natuurlijk altijd nog zelf bij welke kerklocatie zij zich het meest thuis voelen en waar zij in het weekeind ter kerke gaan. Mocht dat niet de kerklocatie zijn van het verzorgingsgebied waar binnen zij wonen, dan kunnen zij bij de actie kerkbalans aangeven dat hun jaarlijkse bijdrage toegekend moet worden aan een andere kerklocatie. Hiermee wordt rekening gehouden als het geld op de rekening wordt ontvangen, zodat de inkomsten aan de juiste kerklocatie worden toegekend. Hieronder wordt zo goed mogelijk aangegeven hoe de grenzen tussen de locaties zijn samengesteld. Zo heeft u een idee bij welke kerklocatie u ten minste administratief bent ingedeeld.
 
Voor de voormalige parochies in Hasselt, IJsselmuiden, Kampen en Hattem zijn de locatiegrenzen gelijk aan de vroegere parochiegrenzen en is er eigenlijk niets veranderd.
Voor de vier Zwolse kerklocaties is de situatie wat lastiger. Vanaf de fusie van de Zwolse parochies in 2001, in de periode 2001-2010, werd alles (administratie, financiën) zo veel mogelijk centraal geregeld. In de aanloop naar de recente fusie van jauari 2010, werd door het bisdom aangegeven dat er ook na de fusie duidelijkheid moest blijven bestaan over de inkomsten en uitgaven van elke kerklocatie. In overleg met de Zwolse locatieraden is de financiële structuur daarom aangepast en was het noodzakelijk om weer een financieel overzicht te hebben per kerklocatie. Het gebied van de Zwolse parochie moest herverdeeld worden over vier kerklocaties. Het toenmalige parochiebestuur heeft samen met de Zwolse locatieraden de administratieve grenzen van elke kerklocatie bepaald.
 
Kerklocatie Verrijzenis: Vanaf Lichtmis tot de IJsselbrug: het gebied ten noorden van de A28.
Kerklocatie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand: Vanaf Lichtmis het gebied ten zuiden van de A28 tot aan de Ceintuurbaan/Heinoseweg en vanaf Herfte langs het Almelose Kanaal tot Laag-Zuthem (gebied inclusief Berkum).
Kerklocatie Sint Jozef *: Het gebied ingesloten tussen de spoorlijn Zwolle - Amersfoort ten zuiden van het station Zwolle-Zuid, inclusief Hanzeland, Assendorp, Pierik, Marslanden en Windesheim.
Kerklocatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming *: Het gebied binnen de A28, Ceintuurbaan, Spoolde, Centrum, Wipstrik, Dieze, Kamperpoort, Veeralleekwartier.
* Binnen het gebied van de locaties Sint Jozef en O.L. Vrouw Tenhemelopneming valt ook het voedingsgebied van het rectoraat
Naar een artikel in Navolging Vandaag van juli 2011

Terug naar boven


Thomas a Kempis (Thomas van Kempen)

De nieuwe parochie krijgt een vertrouwde naam. Op 1 juli 2009 heeft de bisschop van Utrecht bepaald dat de nieuwe naam zal verwijzen naar een belangrijk figuur uit onze streken, Thomas a Kempis. Deze naam was al bekend voor de in 2001 gefuseerde parochies van Zwolle. Nu gaat die naam voor alle parochies gelden uit het voormalige parochieverband IJsseldelta.
Op de site van de Zwolse parochies was een stuk te vinden dat het levensverhaal van Thomas a Kempis weergeeft.
Dat stuk is nu overgenomen in deze site en kan hier worden gelezen.

Terug naar boven


Missie van de parochie

Thomas a Kempis (geboren in 1380) was een leidende figuur van de invloedrijke, laat-middeleeuwse spirituele beweging die de Moderne Devotie (Devotio Moderna) heet. Zij had haar centrum in Nederland en meer specifiek in en rond het gebied van Zwolle, en daarmee het grondgebied van onze huidige parochie.
De Moderne Devotie was gericht op het ‘toepassen van het evangelie op een praktische manier in het dagelijks leven’. Heel concreet en vertaald naar onze tijd wilde Thomas a Kempis het evangelie dichter bij de mensen brengen. Hij wilde dat mensen zich zouden verdiepen in het leven en de boodschap van Christus Jezus en zich door Hem laten raken.
Vanuit dat doel van onze naamgever Thomas en vanuit het besef dat wij allen deel hebben aan ‘het lichaam van Christus’ is het doel van ons kerkzijn om ons geloof in Jezus Christus bereikbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.
 
Dit komt kernachtig tot uitdrukking in de zin waarin onze missie verwoord is:
 

Om God en mens bewogen

Terug naar boven


Huisstijl / Logo

Evangelisten
Het gedenkmonument voor Thomas a Kempis in Zwolle laat een kruis zien met de vier evangelisten. Van oudsher worden de evangelisten (de eerste missionaire uitdragers van het katholieke geloof) verbeeld met een eigen figuur. Johannes als adelaar, Mattheus als engel of mensfiguur, Marcus als leeuw, Lucas als stier. De cirkel geeft eenheid en oneindigheid weer. De evangelisten vormen in deze opstellling een kruis wat zo de aardse en hemelse verbinding aangeeft.

Logo
In een moderne, strakke typografie krijgt Thomas a Kempis een centrale plek in de cirkel, de aarde, de kerk. Onomwonden en reeds bij de eerste blik wordt duidelijk gemaakt dat vanwege de kruisvorm het hier christendom, kerk, religie betreft.
De vier evangelisten vormen in deze opstelling een kruis. Door een moderne beeldvertaling te maken van de evangelisten en een uitsnede te nemen uit de totale afbeelding ontstaat een spannend beeld.
Het kruis blijft, maar wordt ingevuld door de symbolen voor de evangelisten. Deze beeldinvulling geeft beweging en dynamiek aan het kruis > een kerk in beweging > je ziet maar een deel maar er is veel meer...


Kleurpalet
De zachtgrijze kleur voor het kruis is de vaste factor. Het kruis blijft in elke verschijningsvorm grijs.
De cirkel met Thomas a Kempis heeft in de basishuisstijluitingen de lichtblauwe kleur. Maar evenzovaak mag uit het palet één van de andere kleuren gekozen worden. Soms zijn ze te linken aan een religieuze context.

Ontwerp
Toen de fusie naar de nieuwe parochie vorm begon te krijgen, de naam was gekozen, heeft de stuurgroep de opdracht aan Brigitte Wolthuis gegeven om een helder huisstijlconcept met een herkenbare en onderscheidende uitstraling te ontwikkelen. In bovenstaande paragraven heeft zij kort samengevat hoe zij tot het ontwerp is gekomen en wat daarvoor de uitgangspunten zijn geweest.

Terug naar boven


Parochielied

Er is een tekst gemaakt voor een Thomas-a-Kempis-lied waarin de sfeer wordt weergegeven waarin wij als gemeenschap met elkaar willen leven. Bij het afscheid van pastoor Peter van der Weide op 17 september 2011 is dit lied in de viering gezongen. Ook bij andere gelegenheden kan het helpen om ons een saamhorigheidsgevoel geven.
 
Klik hier om het Thomas-a-Kempis-lied te openen in een nieuw venster.

Terug naar boven


De parochie Thomas a Kempis op internet

De parochie heeft vanaf ongeveer eind oktober 2011 een nieuwe invulling van de site. Hierop komt actuele informatie te staan die de hele parochie betreft. Klik voor de site op:

De verschillende locaties hebben vanuit de historie ook eigen internet-sites. Het is niet duidelijk hoe lang dit zal blijven bestaan, maar elke locatie heeft een eigen manier om gegevens via internet te presenteren.
De nieuwe parochie "Thomas a Kempis" bestaat uit de volgende locaties:

Zoeken in alle sites van de parochie Thomas a Kempis
Loading

Terug naar boven