english version

Verantwoording
De parochie heeft nog geen eigen homepage of site. Deze pagina's zijn een initiatief van een parochiaan.
Alle gegevens in deze pagina's zijn bijeengeraapt uit parochiegidsen, folders en andere bronnen.
Voor tarieven, datums, namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers geldt dat ze zijn opgenomen onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.
Het is wel de bedoeling dat op dit stukje internet de waarheid zo veel mogelijk wordt weergegeven. Bovendien is het prettig om zo veel mogelijk (statische) informatie over de parochie te geven.
Aanvullingen of verbeteringen op deze pagina's zijn dan ook altijd welkom. Dat geldt zowel voor het aangeven van spelfouten als voor compleet nieuwe onderwerpen.

Voor opmerkingen of commentaar:
(webmaster, beheerder, redaktie)

Techniek
Het doel is om zoveel mogelijk informatie op een eenvoudige en snelle manier beschikbaar te maken voor een groot publiek. Daarom wordt heel veel gebruik gemaakt van teksten en slechts heel weinig van plaatjes. Ook (bij het browsen) tijdrovende technieken als bewegende beelden en geluid zijn niet gebruikt of tot een minimum beperkt gehouden.

Deze pagina's zijn gemaakt op een PC met een resolutie van 800x600 beeldpunten. De browser waarmee deze pagina's bij het ontwikkelen zijn bekeken is Microsoft Internet Explorer 5.
In deze pagina's wordt gebruik gemaakt van CSS (Cascading Style Sheets) en Javascript. Als de pagina's er "vreemd" uitzien kan dat komen doordat uw browser anders op de codes reageert dan mijn browser. Ook dat wil ik graag weten. Misschien kan ik op termijn iets aan de pagina's verbeteren.

Eigen homepage van de parochie
Het zou heel fijn zijn als de parochie zelf een werkgroep opricht om deze of een andere homepage te maken en bij te houden. Dan zal het beter mogelijk zijn om extra diensten aan te bieden. Misschien kunnen dan meer gegevens uit het parochieblad op een juist tijdstip worden geplaatst. Mogelijk kunnen dan ook vertalingen worden gemaakt van pagina's die voor toeristen interessant kunnen zijn. Allemaal toekomstmuziek. Toch geldt ook hier dat belangstellende parochianen contact met mij kunnen opnemen. Dat kan op hetzelfde e-mail-adres dat hierboven staat.