Site van parochie "Thomas a Kempis"
De site https://www.thomasakempisparochie.nl is de officiële site van de parochie. Voor actuele gegevens dient u daar te kijken.
Deze site, rkkerkkampen.nl, wordt langzaam opgeruimd en kan verouderde gegevens bevatten.

Kerkdiensten

 
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00
Zondag
  *   *      
Maandag
   
Dinsdag
 
Woensdag
 
Donderdag
 
Vrijdag
 
Zaterdag
 

Vieringen in het weekeinde:
in de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk, Buitennieuwstraat 101.
Zondagmorgen om 09:00 uur of 11:00 uur
Door de inkrimping van pastoraal team en uitbreiding van het verzorgingsgebied is het noodzakelijk om te schuiven met diensten. Daarbij is voor Kampen in het eerste weekeinde van de maand geen reguliere viering in het rooster opgenomen. (Op de site van de Thomas a Kempis parochie bij menu Vieringen wordt het actuele vieringenrooster gepubliceerd.)

Vieringen door de week:
Door de inzet van het pastorale team voor zowel Thomas a Kempis als Norbertus is het vanaf augustus 2013 niet meer mogelijk om deze dienst voort te zetten. Als alternatief kan op dinsdagavond in IJsselmuiden in de RK kerk, of op woensdagavond in Dronten in de Ludgeruskerk de dienst worden meegevierd.

Vieringen elders:
Op de officiŽle site van de parochie wordt dit beter bijgehouden.
Zie: Thomas a Kempis parochie bij menu Vieringen.

Bijzondere vieringen:
De tijden voor huwelijks- en jubileumvieringen alsmede uitvaart-diensten worden na overleg vastgesteld.
Voor huwelijks- en jubileumvieringen wordt u verzocht bijtijds met de pasto(o)r contact op te nemen, zodat de voorbereiding ervan voldoende aandacht kan krijgen. Eerste contact bij voorkeur via secretariaat of pastoraatsgroep.
Bij een uitvaart gewoonlijk contact via uitvaartondernemer met de pastoraatsgroep.
Drie keer per jaar is er in alle kerken van onze parochie gelegenheid uw kind(eren) te laten dopen. U kunt zelf kiezen voor welke kerk. Het is gebruikelijk dat ouders, die hun kind(eren) willen laten dopen, daaraan voorafgaand twee avonden worden uitgenodigd ter voorbereiding. Dit geldt voor alle kinderen, ook al bent u al eerder geweest.
De werkgroepen Doopcatechese verzorgen deze voorbereidingsavonden. Op de tweede avond komt ook een priester om met u kennis te maken. Hij zal uw kind(eren) dopen. In principe worden de kinderen gedoopt in een gezamenlijke doopviering op zondag om ongeveer 13:00 uur. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.
Aanmelding via parochiesecretariaat of werkgroep Doopcatechese.

In de loop van een kerkelijk jaar zijn extra vieringen mogelijk op bijzondere dagen. Voorbeelden hiervan zijn extra vieringen in de Kerst- en Paastijd of Marialof in de maanden mei en oktober. Die vieringen worden in het parochieblad aangekondigd.

Thuis meeluisteren
Via internet "KerkdienstGemist.nl" kunnen vieringen worden gevolgd.
Daarnaast is onze parochie regelmatig aan de beurt om een uitzending te verzorgen op de lokale radio op zondagmorgen waarbij de viering ook wordt uitgezonden.

Voor de diensten worden de gelovigen opgeroepen door
het luiden van de klokken (mp3; 610kB) in de toren van de Buitenkerk.
In maart 2009 is gestart om de diensten via internet beschikbaar te stellen.
Als u een uitzending gemist heeft zijn de opgenomen diensten
te vinden bij "kerkdienst gemist" (zie hieronder).
Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.
 Legenda:
Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
Klik op deze knop om een opname op te slaan.
De directe uitzending is ook via de volgende link te beluisteren.
Opnamen worden elke nacht ook gekopieerd naar deze plek.
Klik op de volgende link om te luisteren:
http://kerkdienstgemist.nl/stations/577-Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk-Buitenkerk-
 
Ook van parochie IJsselmuiden zijn de vieringen via internet te beluisteren.
Klik hier voor de rechtstreekse uitzending vanuit IJsselmuiden.
 Legenda:
Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
Klik op deze knop om een opname op te slaan.
De directe uitzending is ook via de volgende link te beluisteren.
Opnamen worden elke nacht ook gekopieerd naar deze plek.
Klik op de volgende link om te luisteren:
http://kerkdienstgemist.nl/stations/579-Parochie-O-L-Vrouw-onbevlekte-ontvangenis