Begraafplaats
Reglementen


Begraafplaats, onderhoud en administratie

De R.K. begraafplaats van de parochie Kampen bevindt zich in IJsselmuiden. Het is een apart deel van de algemene begraafplaats die daar te vinden is. Dit katholieke gedeelte valt onder de wetgeving van de rijksoverheid. De gemeentelijke verordeningen zijn voor een deel van toepassing. Omdat de parochie onderdeel uitmaakt van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie moet ook het bisdom Utrecht goedkeuring verlenen voor het begraafplaatsreglement. Op deze pagina wordt verwezen naar diverse plaatsen op internet waar verschillende regelingen te vinden zijn. Eventueel zijn de teksten van de regelingen opgenomen voor zover dat van toepassing is.
 
Het onderhoud van de begraafplaats van de parochie wordt gedaan door de heer H.Bottenberg.
Het verzakken van graven na verloop van tijd is een normale gang van zaken. Het weer op hoogte brengen behoort echter niet bij het onderhoud van de begraafplaats. U moet hier zelf zorg voor dragen of het in orde laten maken. De heer Bottenbergr is wel bereid om dit tegen een redelijke vergoeding voor u te doen.
 
Administrateur van de R.K. begraafplaats is de heer S. Corjanus.
Een dringend verzoek aan de rechthebbenden van de grafrechten om adreswijzigingen en dergelijke van contactpersonen tijdig door te geven aan de administrateur. Dit scheelt enorm veel moeite, wanneer de nabestaanden benaderd moeten worden als de termijn van de grafrechten is verlopen.
 
Voor de meest actuele gegevens om contact op te nemen met administrateur of onderhoudsman kunt u informatie krijgen via het parochiesecretariaat.


Parochiële regelingen

Graf-akte en reglement R.K. begraafplaats Kampen ("Het blauwe boekje") (van toepassing vanaf 5 januari 2005)

Dit is een verzameling van de landelijke, gemeentelijke, bisschoppelijke en parochiële regels en tarieven die gelden voor de begraafplaats van de parochie. Het wordt uitgereikt aan de rechthebbende bij de voorbereiding voor de begrafenis.
 
De tarieven voor grafdelven zijn afhankelijk van de gemeente Kampen. Die voert die werkzaamheden uit en brengt daarvoor bedragen in rekening. Zie bij de gemeentelijke regelingen in de tarieventabel om een indicatie te krijgen.
Een indicatie van de tarieven voor grafrechten en uitvaartdiensten staat vermeld in het tarievenoverzicht bij het parochiesecretariaat.
De relevante tarieven worden in een bijlage in het "blauwe boekje" geschreven door de administrateur op het moment dat het aan de orde is.
 
Voor belangstellenden is hier ook nog de tekst van het vorige reglement, dat inmiddels is vervallen:
Graf-akte en reglement R.K. begraafplaats Kampen ("Het blauwe boekje") (van toepassing vanaf 6 januari 1997)
(Hiervan is nog geen officiële digitale versie beschikbaar/gevonden.)


Regelingen namens het bisdom

Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats (2003)
(Hiervan is nog geen officiële digitale versie beschikbaar/gevonden. Ook de bijbehorende toelichting heb ik niet beschikbaar.)
Op 8 april 2003 is het 'Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. Parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie' uitgevaardigd.
Dit is ter vervanging van het modelreglement dat in 1991 is uitgevaardigd door de Nederlandse bisschoppen.


Gemeentelijke regelingen

Inmiddels is de gemeente Kampen ook bereikbaar via een digitale balie. Daar zijn de meest recente verordeningen te vinden. Begin de zoektocht bij: http://kampen.digitalebalie.nl.

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Kampen 2004
(Hiervan is nog geen digitale versie beschikbaar/gevonden.)
Dit is feitelijk de beheerregeling voor de Algemene begraafplaatsen in de gemeente Kampen. Deze beheersverordening heeft geen invloed op de regelingen voor de Bijzondere begraafplaatsen (zoals de RK-begraafplaats).

Verordening lijkbezorgingsrechten 2005

Verordening lijkbezorgingsrechten tarieventabel 2005

De meest actuele versie van de betreffende verordeningen is te vinden op internet via www.kampen.nl. Kies in het menu aan de linkerkant "Bestuur", vervolgens "Beleid", dan kiezen voor "Verordeningen". Er verschijnt een lijst met beschikbare verordeningen.
Daar staat in de tabel de verordening "Lijkbezorgingsrechten" en de bijbehorende "Lijkbezorgingsrechten tarieventabel".


Landelijke regelingen

Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging

De meest actuele versie van de betreffende wetten is te vinden op internet via wetten.overheid.nl. Bij de zoekfunctie het woord 'lijkbezorging' intikken en op 'Vind' klikken.


Algemene informatie over uitvaarten

www.uitvaart.nl
Naar mijn mening een uitgebreide informatiebron over uitvaarten en alles wat daarmee samenhangt.


Nota Bene:
Diverse teksten die in deze pagina worden aangeboden zijn overgetypt of van internet en andere bronnen afkomstig. Aan deze documenten mogen geen rechten worden ontleend. Daarvoor kunnen uitsluitend de originele documenten dienen.