Wijziging ledenadministratie/opgave verpleegadres

Het onderstaande formulier kunt u invullen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar het Parochiesecretariaat, of in de brievenbus van Buiten Nieuwstraat 95 deponeren.
Wij verzoeken u vriendelijk uw verhuizing ook te melden via het PTT - verhuisformulier.

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Parochiesecretariaat
Buiten Nieuwstraat 97, 8261 AS Kampen

WIJZIGING LEDENADMINISTRATIE/OPGAVE VERPLEEGADRES
EE20011108
O AFZENDER
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoon
O VERHUIZING
Nieuw adres
Postcode
Plaats
Verhuisdatum
Telefoon
O GEBOORTE
Man / Vrouw
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
O VERPLEEGADRES
Instelling/adres
Plaats
Afd.Kamer
Telefoon
Opnamedatum
Terugkeerdatum
O ANDERE INFO
Datum
Informatie

LEDENADMINISTRATIE
Laat U het ons ook weten als...
* U nieuw bent in onze parochie
* U gaat verhuizen
* De gezinssamenstelling verandert
* De kinderen zelfstandig gaan wonen