Begraafplaats en begrafenis


De R.K. begraafplaats van de parochie(locatie) Kampen bevindt zich in IJsselmuiden. Het is een apart deel naast de algemene begraafplaats die daar te vinden is. Omdat het hier geen ruimte betreft rondom een kerk, is hier technisch geen sprake van een kerkhof. Op de begraafplaats staat de kerkhofkapel. Na een grondige restauratie is in november 2009 de kerkhofkapel weer in gebruik genomen. De kapel is beschikbaar voor uitvaarten waarbij slechts een kleine groep mensen wordt verwacht, tot maximaal 40 personen. Dit wordt via de uitvaartondernemer met de parochielocatie afgesproken.

 

 

Onderhoud begraafplaats

Het onderhoud van de begraafplaats van de parochielocatie wordt verzorgd. Hiervoor betaalt u jaarlijks € 50. Het verzakken van graven na verloop van tijd is een normale gang van zaken. Het weer op hoogte brengen behoort echter niet bij het onderhoud van de begraafplaats. U moet hier zelf zorg voor dragen of het in orde laten maken. 

 

U kunt zich hiervoor melden bij de Steenhouwerij van Ommen, Gildestraat 22 8263 AH Kampen.

E-mail adres: info@steenhouwerijvanommen.nl

Telefoon: 038-3312830 en dan vragen naar Mariska van Ommen.

 

Grafverzekering

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor R.K. begraafplaatsen komen te vervallen. Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. 

 

Uitvaarten 

Bij overlijden van een parochiaan kunt u zelf, of de uitvaartverzorger, contact opnemen met het parochiesecretariaat. De bereikbaarheidsdienst voor uitvaarten is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 038-4609860.

 

Contactpersoon werkgroep beheer parochiële begraafplaats 

Louis Braakhuis

mail: lbraakhuis@home.nl