Nieuws uit de parochie


Aanstaande Pinksterzondag, 19 mei, zingt het Buitenkerkkoor de mis van Gounod. Het is een warme, feestelijke mis, die past bij het Pinksterfeest! De Eucharistieviering in de Buitenkerk begint om 9 uur.

 

De zondag daarna, 26 mei, is er een Mariaviering. Om 10 uur ‘s morgens. Ook dan zingt het Buitenkerkkoor en laat verschillende Maria liederen en Avé Maria’s horen. We hopen dan ook dat u komt en misschien meezingt!


Vertrouwenspersoon Buitenkerk

Ook als geloofsgemeenschap hebben we de verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. We zijn blij dat we Rob Alferink bereid hebben gevonden deze taak op zich te nemen. De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als iemand

behoefte heeft aan een gesprek of bemiddeling binnen een werkgroep, of als u wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag of signalen daarvan. Rob Alferink is te bereiken via robalferink@kpnmail.nl.