Nieuws uit de parochie


Taizéviering Buitenkerk

Zondag 21 april om 10.00 uur is er een Taizéviering in de Buitenkerk. De Taizévieringen zijn geïnspireerd op de vieringen, zoals die in de oecumenische geloofsgemeenschap in Taizé (Frankrijk) worden gehouden. Gebed, stilte en samenzang zijn belangrijke onderdelen ervan. Muzikanten uit de protestantse gemeente Open Hof zullen deze keer samen met HYKANON de muziek verzorgen. Na de viering is er koffie en thee.

U bent allen van harte welkom!

De volgende Taizéviering is op 19 mei in Open Hof om 19.00 uur. En op 16 juni is er weer een Taizéviering om 10.00 uur in de Buitenkerk.


Informatievoorziening locatie Kampen

De abonnees van de Navolging Vandaag was het waarschijnlijk al opgevallen, er is geen informatie meer opgenomen in het hartkatern voor de locatie Kampen. Dit heeft te maken met de prioritering van de activiteiten van de betrokken vrijwilligers en de nieuwe situatie die is ontstaan door de vaststelling van het nieuwe voorgangersrooster. We hebben er voor gekozen de focus te leggen bij de communicatiemiddelen die er specifiek zijn voor onze locatie zoals deze digitale nieuwsbrief en de vernieuwde website www.rkkerkkampen.nl. Hierin vindt u de meest actuele informatie over de vieringen. Omdat er nog zeer beperkt aanbod is van eucharistievieringen, zijn er ook minder gelegenheden om misintenties op te geven. Dit heeft ook ons overvallen en tot keuzes gedwongen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Download
brief locaties.pdf
Adobe Acrobat document 118.4 KB

Open de toren!

Al enige tijd denkt een groep betrokken en enthousiaste mensen na over de mogelijkheid om de toren van de Buitenkerk in te richten als inspirerende ruimte voor stilte en bezinning. In dat kader hebben zij verschillende mensen gevraagd een kijkdoos te maken waarin mogelijkheden voor inspiratie zijn uitgewerkt.

Er zijn tientallen reacties op gekomen en op zaterdag 20 april a.s. zullen de kijkdozen te zien zijn in een eenmalige expositie. Kom kijken in tientallen bijzondere werelden van 14.00 – 20.00 u in de Buitenkerk, ingang via het Noorderportaal (schoolzijde).


Vertrek Pastor Scholten

Het parochiebestuur informeert u vandaag over een toekomstige verandering in de samenstelling van het pastoraal team. Onze aartsbisschop kardinaal Eijk zal parochievicaris en kapelaan Jaap Scholten met ingang van 1 oktober 2024 benoemen tot parochievicaris en kapelaan in de heilige Drie-eenheid parochie. Deze parochie omvat acht geloofsgemeenschappen in het gebied ten zuidwesten van Utrecht met de H. Nicolaas basiliek te IJsselstein als eucharistisch centrum.

Voor meer informatie kunt u de brief aan de parochianen downloaden.

Download
Benoeming Pastor Scholten
Benoeming pastor Scholten.pdf
Adobe Acrobat document 40.6 KB