Parochie archief


De R.K. Parochie Kampen bezit een rijk en omvangrijk parochiearchief. Het oudste aanwezige stuk dateert uit 1395! De nadruk ligt uiteraard op de 19e en 20e eeuw. Maar ook uit de periode van de statiekerken (de twee schuil- of beter huiskerken die Kampen sinds ca. 1680 kende) zijn archiefstukken aanwezig. Behalve stukken die betrekking hebben op de Kamper parochie bezit het archief ook talrijke stukken van verschillende opgeheven en bestaande katholieke organisaties en verenigingen in Kampen. De totale omvang van het archief bedraagt op dit moment ruim dertig strekkende meter.

 

Het archief wordt bewaard in de bovensacristie van de parochiekerk, de middeleeuwse O.L. Vrouwe- of Buitenkerk, en wordt beheerd door de parochiearchivaris. De vorige parochiearchivaris, H.C. Diender (overleden 2004), heeft in de jaren tachtig alle stukken uit het archief beschreven en daarop een toegang gemaakt. 

In overleg is het archief te bezoeken en kunnen stukken, zo mogelijk tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat geraadpleegd worden.

 

 

In memoriam H.C. Diender door Theo van Mierlo, klik hier.

 

Voor vragen en inlichtingen betreffende het parochiearchief kunt u terecht bij de parochiearchivaris:

Th.M. (Theo) van Mierlo

Koornmarkt 24-1

8261 JX Kampen

tel. 038-3327934

E-mail: thmierlo@hetnet.nl

 


Download
Inventarisatie archief
Archief kerk - H.C. Diender..pdf
Adobe Acrobat document 495.2 KB
Download
Ing. H. Reck archief
H. Reck Archief - H.C. Diender..pdf
Adobe Acrobat document 295.4 KB
Download
Memento Mori
MEMENTO MORI - H.C. Diender..pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Download
De orgels, deel 1
De orgels - 1 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 9.8 MB
Download
De orgels, deel 2
De orgels - 2 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 9.7 MB
Download
Zerkenlijst deel 1
Zerkenlijst - 1 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 7.6 MB

Download
Zerkenlijst deel 2
Zerkenlijst - 2 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 7.1 MB
Download
Zerkenlijst deel 3
Zerkenlijst - 3 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 7.3 MB
Download
Zerkenlijst deel 4
Zerkenlijst - 4 - H.C. Diender.pdf
Adobe Acrobat document 7.1 MB

Download
Inventaris kerk
Inventaris kerk - H.C. Diender..pdf
Adobe Acrobat document 602.1 KB