Pontem en Navolging Vandaag


Nieuwsbrief "Pontem"

PONTEM is een tweewekelijks digitaal informatieblad van de locaties Kampen en IJsselmuiden dat gratis via email wordt toegezonden.

De mededelingen voor deze nieuwsbrief kunnen naar het e-mail adres: pontemijskamp@gmail.com

 

U kunt ook een bericht sturen naar dit adres als u wilt worden opgenomen in de verzendlijst voor deze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke nieuwe versie via de email aangeleverd. Deze nieuwsbrief wordt niet bezorgd. Als u iemand weet die wel de nieuwsbrief wil ontvangen maar geen email heeft, verzoeken wij u om zelf een afdruk te maken en die af te geven.

 

Contactpersoon werkgroep redactie Pontem:

Jacquelien Otten

Tel: 06 497 618 66

 

Email: jacqotten@outlook.com 

 

Navolging vandaag

Centrale redactie

E-mail: navolgingvandaag@parochie-thomasakempis.nl

 

Redactie-adres Kampen:

E-mail: navolgingkampen@parochie-thomasakempis.nl

 

Kopij

Kopij kunt u rechtstreeks toesturen aan de redactie van het parochieblad. De kopij moet uiterlijk twee weken voor de verschijningsdatum ingeleverd zijn op één van de redactie-adressen. Eerder mag ook.

Wilt u de kopij zoveel mogelijk aanleveren in Word, met lettertype 'Arial', lettergrootte 9. De foto's in aparte bijlage in jpeg-formaat.

 

Berichten voor het hartkatern van het parochieblad dienen naar de redactie-adressen in Kampen of IJsselmuiden gestuurd te worden en niet naar het parochiesecretariaat in Zwolle of het locatiesecretariaat in Kampen. Op die manier voorkomt u dat berichten de redactie niet of te laat bereiken.

 

LET OP: Opgave van intenties moet bij het lokatiesecretariaat. Die verwerkt de opgaves en levert deze aan voor het parochieblad. Om de intenties te kunnen plaatsen in het parochieblad moeten ze uiterlijk vier weken voor de verschijningsdatum worden ingeleverd bij het secretariaat.

 

Administratie parochieblad

Parochianen kunnen zich abonneren op Navolging Vandaag. Navolging Vandaag verschijnt 6x per jaar. De abonnementsprijs bedraagt € 13,50 per jaar.

 

Rekening:

NL18 RABO 0160 7032 20 ten name van Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.

 

Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, verzoeken wij u vriendelijk een automatische incassomachtiging af te geven.

 

Contactadres voor de Navolging Vandaag voor Kampen (ook voor adreswijzigingen)

Dhr. P.L. (Pedro) van Mierlo

Wilgenstraat 2

8266 AS Kampen

tel.: 038 331 37 86 / 06 239 246 59

Email: plvanmierlo@home.nl

 

Postadres redactie en administratie:

Ministerlaan 203, 8014 XE Zwolle

 

Tel.: (038) 460 98 60