Pastores


Pastoor drs. A.J. (Ton) Huitink

a.huitink@pastoraalteam.com

Tel.: 06 205 706 69

Pastor drs. J.M. (Jaap) Scholten

j.scholten@pastoraalteam.com

Tel.: 06 311 793 54

Diaken drs. A.P. (André) van Boven

a.vanboven@pastoraalteam.com

Tel.: 06 575 411 73


Diaken M.H. (Michael) Buijkx

m.buijkx@pastoraalteam.com

 

Diaken F.M.  (Fokke) van Dalen

info@ziehierdemens.nl

Tel.: 06 225 216 87

Diaken J.C. (Leon) Everts

leonjceverts@gmail.com

06 492 243 50