Geschiedenis van de Buitenkerk


De naam "Buitenkerk" is in de 14e eeuw ontleend aan de plek van de kerk, het nieuwe stadsdeel de Buitenhoek, dat oorspronkelijk buiten de stadsmuur lag. In 1369 begon bouwmeester Rutger van Ceulen aan de bouw van deze Mariakerk. Als eerste werd het priesterkoor gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een kruiskerk, maar later gewijzigd tot een hallenkerk. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in ons land. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging.

Als laatste werd de toren in 1453 opgericht.

 

In 1481 heeft Geert van Wou, de beroemde klokkengieter, drie grote klokken gemaakt die in de toren zijn opgehangen. Tot ca. 1580 in gebruik bij de Rooms Katholieken werd de kerk, na de verovering van de stad door de prinsgezinden, ingericht voor de gereformeerde eredienst. In 1609 stort het bovenste deel van de toren in. De klokken van Geert van Wou gaan hierbij verloren. De toren is door geldgebrek nooit meer in haar oude glorie hersteld. Een vrij stompe spits tooit nu het overgebleven deel van de toren, waardoor het geheel een massief aanzicht heeft. Tegen het einde van de 18e eeuw werd het gebouw nauwelijks meer voor de eredienst gebruikt, zodat het in verval raakte. Nadat rond 1800 de fraaie ruimte als paardenstal voor verschillende legers was gebruikt, was het verval volledig.

 

Lodewijk Napoleon, koning van Holland, stelde in 1809 de oude Buitenkerk ter beschikking van de Kamper Katholieken, die zich tot dusver met twee schuilkerkjes hadden moeten behelpen. De kerk werd door de toenmalige pastoor niet meer dan "een hoop stenen" genoemd. Toch nam de kleine Katholieke gemeenschap het herstel ter hand. In oktober 1810 is de eerste mis weer opgedragen in deze kerk na ongeveer 230 jaar.

 

In de loop van de 19e eeuw volgden diverse restauraties, gedeeltelijk naar de ideologie van de neo-gotiek. Het toenemende verval in de 20e eeuw leidde in 1963 tot sluiting, in verband met instortingsgevaar. De hierop volgende grootscheepse restauratiewerkzaamheden werden in 1977 beëindigd. Tussen Pasen 2010 en Pasen 2011 is de kerk opnieuw gesloten voor een restauratie. Deze keer zijn de funderingen op diverse plaatsen voorzien van palen tot op de zandlaag. Op 24 april 2011 was de feestelijke ingebruikname.