Locatie informatie


Locatieraad

De locatieraad verzorgt de dagelijkse bestuurlijke gang van zaken in de locatie. Dat gaat o.a. over het beheer van de gebouwen, de administratie kerkbalans en het vrijwilligersbeleid. Beleidsmatig zijn zij het uitvoerende orgaan van het parochiebestuur in de locatie Kampen. De locatieraad heeft een vijf leden, waaronder een secretaris en een budgethouder. 

 

Budgethouder:

Dhr. C.J.M. (Clemens) Huesmann
Email: cjmhuesmann@gmail.com

 

Secretaris: 

Mevr. J. (Jacquelien) Otten 

Email: jacqotten@outlook.com

 

Dhr. J.H. (Jan) Toeter
Email: j.h.toeter@outlook.com

 

Dhr. L. (Louis) Braakhuis

Email: lbraakhuis@home.nl

 

Dhr. R. (Rob) Masseling
Email: rwjmasseling@kpnplanet.nl

 

Contactpersoon werkgroep locatieraad:

Jacquelien Otten

Email: jacqotten@outlook.com

 

Locatiesecretariaat

Bij het secretariaat parochie Thomas a Kempis kunt u terecht voor allerhande vragen over de parochie.

Wanneer er veranderingen zijn in de gezinssituatie van parochianen, zoals geboorte, overlijden, verhuizing van gezin of één van de kinderen, of wijziging in leden van de werkgroepen, wilt u dit dan doorgeven aan het parochiesecretariaat. Zo kunnen wij ons leden- en vrijwilligersbestand up-to-date houden. Voor veel van die taken kunt u ook terecht op het locatiesecretariaat.

 

De volgende diensten worden geleverd:

  • Intenties opgeven
  • Abonneren op nieuwsbrief Pontem
  • Abonneren op parochieblad Navolging Vandaag
  • Kopij parochieblad Navolging Vandaag inleveren
  • Kerkbalans
  • Adreswijzigingen en nieuw ingekomen parochianen
  • Gebruik parochiezaal Het Klooster
  • Praktische zaken en vragen over de locatie Kampen

Openingstijden

Maandag 19.00 - 21:00 uur en donderdag 09:00 - 11:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten of beperkt geopend.

 

Bezoek- en postadres

Buiten Nieuwstraat 97, 8261 AS Kampen

Telefoon: (038) 337 05 60 of 06 244 956 88

 

E-mail: olvthkampen@parochie-thomasakempis.

 

Contactpersoon werkgroep locatiesecretariaat:

Pedro van Mierlo,

Tel.: 038 331 37 86

Email: plvanmierlo@home.nl