Financiële bijdragen


Opbrengsten collecten:

 

Hartelijk dank voor uw gaven.

Datum Viering Opbrengst                                                                          
25-02-2024 Eucharistieviering € 170,55                                                                          
14-02-2024 Aswoensdag €   98,35                                                                          
04-02-2024 Kinderviering € 34,70                                                                          

 

 

 

 

Jaarlijks in januari vindt de landelijke Actie Kerkbalans plaats, ook voor de Buitenkerk in Kampen. Op alle adressen van deelnemers en nieuw ingekomen parochianen wordt door vrijwilligers de envelop gebracht en binnen een week weer opgehaald. Hiervoor kan de locatie een beroep doen op ca. 40 vrijwilligers. De administratie en verwerking van de kerkbalansbijdragen gebeurt door specifieke vrijwilligers.

 

De werkgroep zoekt nog aanvulling om mee te helpen bij de voorbereiding van de Aktie Kerkbalans. Deze werkzaamheden beginnen al in het najaar.

 

Het gaat om:

  • Opstellen van de brieven en antwoordformulieren.
  • Informeren van de vrijwilligers ..
  • Kopieerwerk
  • Organisatie  inzake rondbrengen enveloppen naar de vrijwilligers.

Bij deze laatste taak word je door de huidige vrijwilliger ingewerkt.

 

Contactpersoon werkgroep Kerkbalans:

Will Visscher

Tel: 06 407 358 08

Email: willvisscher@gmail.com

 

Wilt u een specifieke locatie van de parochie steunen?

Dan kunt u uw bijdrage onder vermelding van “Kerkbijdrage” storten op:

Bankrekening: NL28 INGB 0000 8061 68 t.n.v. ten name van R.K. Parochiebestuur O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Kampen.

Actie Kerkbalans goed verlopen

De Actie Kerkbalans 2024 is ook voor onze Kerk weer achter de rug. Wij danken de ruim 40 vrijwilligers hartelijk voor hun inzet. Dank zij u is de actie weer tot een succes gemaakt. Ook hartelijk dank aan de vele parochianen die hun toezegging hebben gedaan. Zonder uw steun is het niet mogelijk de kerk in stand te houden. Samen zijn wij sterk, samen zijn wij Kerk. Ook dank dat u veelal uw e-mailadres heeft ingevuld. Dat maakt de communicatie voor de toekomst een stuk makkelijker.

Wij zijn nu druk doende om alle toezeggingen te verwerken. Wij hopen u in de volgende Pontem een voorlopige totaalstand aan toezeggingen te kunnen melden.

 

Mocht u nog niet gereageerd hebben op de e-mail, wilt u dat dan alsnog doen? Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

Mocht u onverhoopt geen brief of email hebben ontvangen, wilt u dan even een reactie geven op rkkerkbalanskampen@gmail.com

 

De Werkgroep Actie Kerkbalans,

Herman de Kleine, Monique Larmene, Clemens Huesmann en Will Visscher